IT-företag i Indien har sina medarbetare med autism att tacka för flera framgångar

Nyhetsprogrammet Aktuellt berättade ikväll om det tyska IT-företaget SAP i Indien som har börjat anställa personer med autism. Enligt företaget finns det många arbetsuppgifter som passar utmärkt för den speciella begåvning som personer med autism har.

SAP tror att företagets nya medarbetare kommer att leda till ökad lönsamhet för företaget och hoppas bidra till en ökad förståelse för vad autism är.

I reportaget vittnar en av företagets nya medarbetare om hur hans liv har förändrats sedan han fått jobb.

– När jag var liten hade jag problem med min funktionsnedsättning. Nu är jag normal, säger T R Sridhar, anställd på SAP i Indien.

Nytt synsätt skapar nya möjligheter

Malin Ekman-Aldén, expert på utvecklingsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning, intervjuades efter reportaget och sa att detta är ett tecken på att något håller på att hända. Hon menar att en ny syn inom företag gör det möjligt att hitta nya lösningar. Hon sa också att en sådan här utveckling nog ibland kan komma snabbare i utvecklingsländerna än här i Sverige.

Utbildning är en grundförutsättning

Samtidigt lyfte Ekman-Aldén fram frågan om rätten till utbildning och betonade att utbildning är oerhört viktigt för att personer med funktionsnedsättning ska ges en chans att få jobb och kunna försörja sig själva. Idag saknas statistik på hur många personer med funktionsnedsättning som får jobb därför att över nittio procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna inte ens går i skolan, sa Ekman-Aldén och hänvisade till MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn.

Hon framhöll också att man både i Europa och i utvecklingsländerna måste stödja föräldrar så att de börjar ha förväntningar på sina barn med funktionsnedsättning, samtidigt som utbildningsinsatser måste inkludera alla barn och företag och arbetsplatser måste våga anställa personer med funktionsnedsättning.