Julhälsning från MyRights Ordförande

2017 har varit ett händelserikt år och MyRight har kraftsamlat internt och inlett nya externa kontakter.

Det finns många milstolpar att blicka tillbaka på. I december arrangerade MyRight och dess partnerorganisationer i Nepal konferensen ”Harvesting the current frame: nurturing the next” i Katmandu. Nepal har infört en historisk ny lag om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Teckenspråk är också på gång att bli ett erkänt språk i både Bolivia och på Sri Lanka.

MyRight på Sri Lanka och i Bosnien och Herzegovina har arbetat med skuggrapporter för att följa upp och påverka hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs i länderna.

En rad workshops för projektaktiva har fokuserat på områden som genus, kommunikation, partnerskap och organisationsutveckling, fattigdomsbekämpning, empowerment och mänskliga rättigheter.

För att visa på möjligheterna med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ur funktionshinderperspektiv har MyRight drivit projektet Our solution: Inclusion och lanserat materialen Att erövra världen och To face Life med filmer, reportage och rapporter. Lanseringar har skett med bland annat debattartiklar och seminarier under Almedalsveckan och på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping.

MyRight kommer att genomgå en omorganisation som blir klar efter årsskiftet. Med den ser jag med spänning fram emot nya möjligheter att utveckla vårt arbete ytterligare.

Såhär vid årets slut gläds jag åt preliminära besked från Forum Syd för stöd för våra samarbetsprojekt och kommunikationsarbete kommande år. MyRight vill fortsätta vara en viktig aktör som bidrar till global utveckling och stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är möjligt tack vare våra medlemsorganisationer och de partnerorganisationer som de samarbetar med runt om i världen. Tack för era insatser i år!

Jag vill slutligen tillsammans med MyRights styrelse och kansli önska: God jul och gott nytt år!

Med varma hälsningar,

Göran Alfredsson

Ordförande, MyRight