Lanseringsseminarium för MyRights rapport Empowered

Avslutande paneldebatt om funktionshinder, inkludering och rättigheter.

Avslutande paneldebatt under lanseringsseminariet 11 april. Deltagare från vänster: Jamie Bolling STIL/MyRight, Eva Nilsson SRF, Jimmie Trevett RSMH, Martina Orsander Rädda Barnen, Sara Bryntse UH och Jesper Hansén MyRight.

Seminarium om funktionshinder, inkludering och rättigheter

 

Den 11 april hölls ett lanseringsseminarium för MyRights nya rapport: Empowered- om funktionshinder, inkludering och rättigheter.

I många delar av världen har personer med funktionsnedsättning inte full tillgång till sina rättigheter. Det kan handla om möjligheten att delta i val, rätten att ärva eller att få föra sin egen talan. I vissa länder finns bra lagstiftning på plats men det står praktiska hinder i vägen.

I MyRights nya rapport Empowered kan du läsa om hur situationen för personer med funktionsnedsättning ser ut runt om i världen. Där ger vi också tips på hur aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete kan öka inkluderingen och motverka diskrimineringen så att alla kan ta full del av sina mänskliga rättigheter.

Läs rapporten här!


Program

9.00
Välkomna, Jesper Hansén, Generalsekreterare MyRight

9.15
Presentation av rapporten, Lotta Göller, författare

9.45
Varför är det viktigt att personer med funktionsnedsättning själva är delaktiga och aktiva i det internationella utvecklingssamarbetet?
Jamie Bolling, styrelseledamot MyRight, internationell koordinator STIL

10.10
Paus

10.30
Erfarenheter, utmaningar och lärdomar av att samarbeta med organisationer i Tanzania och Bosnien.
Jimmie Trevett, Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

10.50
Hur kan vi få fler svenska organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete att arbeta med inkludering och funktionshinderfrågor?
Panelsamtal med Jamie Bolling, Jimmie Trevett, Sara Bryntse, Unga hörselskadade (UH), Eva Nilsson, Synskadades Riksförbund (SRF) och Martina Orsander, Rädda Barnen

11.30
Avslut