MyRight årsberättelse 2018

Nu är MyRights årsberättelse för år 2018 klar och i den kan du läsa om MyRights grundläggande idéer och om organisationen. Du får också information om hur vi arbetar, exempel av resultat från vår verksamhet och du kan även läsa om det ekonomiska utfallet i årsredovisningen.

Här kan du ladda ner en pdf av årsrapporten på svenska.

Omslaget till MyRights årsberättelse 2018. Där syns 3 leende kvinnor, 2 sitter i rullstol.