MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren om arbetet med FNs nya utvecklingsmål

MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren

MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren

I en artikel i tidningen Funktionshinderpolitik intervjuas MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren om den globala funktionshinderrörelsens arbete för att FNs nya utvecklingsmål uttryckligen ska inkludera personer med funktionsnedsättning.

– Problemet med milleniemålen har varit att vi aldrig kom med där. Vi har varit helt osynliga. Man har lyckats dra upp människor ut fattigdom men det var ur det översta lagret och då har man inte fått med sig så många personer med funktionsnedsättning som lever i extrem fattigdom. De är fortfarande kvar där, säger Tiina Nummi-Södergren.

Rätten till utbildning för alla barn är en fråga som kan fungera som ett tydligt exempel. I en rapport från 2013 visade MyRight att barn med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland de 60 miljoner barn som inte får gå i skolan. Trots att nio av tio barn i världen påbörjar någon form av utbildning är siffrorna omvända för de barn som har funktionsnedsättning. I utvecklingsländerna går 90 procent av dessa barn inte i skolan.

Läs intervjun och hela artikeln på tidningen Funktionshinderpolitiks webbplats.