Nu har äntligen alla barn rätt till utbildning i Nepal!

Den 4 juni 2016 beslutade parlamentet om barns rätt till “special education” och “inclusive education”. Det innebär att barn med synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning, med autism eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till en undervisning på sina villkor.
Lagbeslutet innebär också att det kommer att finnas minst en person med funktionsnedsättning representerad i varje lokalt utbildningsråd och att det kommer att finnas representanter från funktionshinderrörelsen i ett nationellt utbildningsråd.