Seminarium på Almedalen: Rätt att delta – vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?

Tid: 1 juli kl 15.00-15-45
Plats: Sverige i Världen, Donnergatan 6

Personer med funktionsnedsättning är bland de mest utsatta i världen. Ändå är det svenska engagemanget för deras rättigheter inte särskilt tydligt inom utvecklingssamarbetet. Idag har över 150 länder ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i förslaget till nya utvecklingsmål Post 2015 omnämns funktionshinder under flera mål.

Hur kan Sverige och svenska organisationer verka för att tydligare inkludera funktionshinderperspektivet i biståndet och stärka personer med funktionsnedsättning? #rättattdelta

I panelen
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida.
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén.
Ann Svensén, generalsekreterare, Individuell Människohjälp – Swedish Development Partner.
Tiina Nummi-Södergren, ordförande, MyRight.

Moderator
Jenny Nilsson från Sveriges Dövas Riksförbund

VÄLKOMNA!