Svar från biståndsminister Isabella Lövin 2015-04-28

Läs biståndsminister Isabella Lövins svar på MyRights frågor om hur regeringen ser på funktionshinderfrågorna i det svenska biståndet. 

MyRight har via brev och möte med biståndsministerns politiskt sakkunnige Gabriel Liljenström uppmärksammat biståndsministern på vikten av att inkludera funktionshinderperspektivet i det svenska utvecklingssamarbetet. I och med att MyRight inte längre är en av Sidas ramorganisationer har vi frågat biståndsministern om regeringen har någon ambition att ett nytt samlat grepp om funktionshinderfrågorna i biståndet och hur den ambitionen i så fall innebär.

Isabella Lövin svarar MyRight att rättighetsperspektivet, där bland annat rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en central del, ska prägla allt svenskt utvecklingssamarbete. Hon skriver vidare:

När det gäller CSO-strategin så är det angeläget att det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till en bredd av aktörer, både i utvecklingsländerna och i Sverige. Inte minst för att kunna möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan svenska civilsamhällesorganisationer och deras systerorganisationer, och i förlängningen bidra till ett pluralistiskt civilsamhälle i utvecklingsländerna.

Läs hela biståndsminister Isabella Lövins svar till MyRight (pdf)

Läs hela biståndsminister Isabella Lövins svar till MyRight (word)