Tiina Nummi-Södergren valdes till ny ordförande för MyRight

På MyRights årsmöte 2014-04-28 valdes Tiina Nummi-Södergren till ny ordförande för MyRight. När hon tackade för förtroendet lyfte hon fram vikten av att samla rörelsen och att ha en bra dialog med medlemsorganisationerna.

Fullsatt sal under årsmötet.-Det är extra viktigt nu när befinner oss i en situation där vi behöver tänka nytt, sade Tiina Nummi-Södergren, när hon precis blivit vald till ordförande av ett enhälligt årsmöte.

Tiina Nummi-Södergren har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med internationella frågor. Först som internationell handläggare på SRF – Synskadades Riksförbund mellan åren 1989-1995. Från 1995 jobbade Tiina som handläggare på MyRight, (dåvarande Shia) med bland annat metodutveckling och som programhandläggare för länder i södra och västra Afrika.

Mellan åren 2004-2011 var Tiina Nummi-Södergren förbundsordförande för SRF. Fram till nu har hon arbetat som ombudsman för Stockholms och Gotlands län inom SRF. Där hon bland annat har handlagt ett projekt som bedrivs i Bosnien-Hercegovina.