Tusen dagar utan lagförslag – Torsdagsaktionen sörjer

Idag har det gått exakt 1000 dagar sedan remisstiden gick ut för promemorian “Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering”. Något lagförslag finns ännu inte.

Torsdagsaktionen samlades som vanligt utanför Rosenbad, inför regeringens veckosammanträde. Alla deltagare var klädda i svart för att visa hur bedrövligt det är att regeringen inte lägger fram något lagförslag.

1000 dagar är lång tid för den självklara rätten att kunna få sin sak prövad, det självklara att kunna få den utestängning man utsätts för klassad som diskriminering.

Roland Håkansson, MyRight och Maria Johansson, DHR demonstrerar utanför Rosenbad Frågan har diskuterats i mer än två decennier och vi ska komma ihåg att det som utredaren föreslår bygger på skälighetsbedömningar från fall till fall och att Sverige i de allra flesta fall redan har lagstiftning.

Ska vi tolka regeringens oförmåga att gå från ord till handling som att de inte anser att vi ens ska ha skälig tillgänglighet i Sverige och som att vi inte ska behöva följa gällande lagstiftning?

– 1000 dagar är inget jubileum, säger DHR:s förbundsordförande Maria Johansson. Det är inget att vara stolt över, för någon. 1000 dagar är sorg och skam. Därför klär vi oss i svart utanför Rosenbad idag.

Följande organisationer står bakom torsdagsaktionen

Afasiförbundet
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Handikappförbunden
HRF – Hörselskadades Riksförbund
Lika Unika
MyRight
NHR – Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Personskadeförbundet RTP
RBU – Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SLHF – Sveriges Ledarhundsförare
SRF – Synskadades Riksförbund
US – Unga Synskadade