Ny statistikportal

2018-08-07

FN har lanserat en ny portal med statistik om personer med funktionsnedsättning i olika länder i världen. Länk till portalen finns längst ned på sidan.

Personer med funktionsnedsättning kan sägas vara världens största minoritet. Trots det saknas pålitlig statistik. Tillförlitlig och relevant statistik är viktigt för utformningen av politiska satsningar. För att kunna driva bra samarbete och insatser för personer med funktionsnedsättning i det internationella utvecklingsarbetet behöver vi ha kunskap om levnadsförhållandena.

Viktigt med statistik

Pålitlig och relevant statistik är också viktig om personer med funktionsnedsättning är viktigt för utformningen av politiska satsningar. Allra bäst är standardiserade uppgifter som kan jämföras mellan länder. Standardiserade uppgifter är viktiga för att bättre förstå vad olika insatser har för effekter. Uppgifterna är också viktiga för att jämföra hur olika länder tillämpar arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken.

Högt mörkertal

I samhällen där det är stigmatiserande att ha en funktionsnedsättning kan mörkertalet vara högt. Om personer hålls gömda från offentligheten är det inte heller konstigt om de inte finns med i statistiken. En del barn som föds med funktionsnedsättning blir inte ens registrerade av myndigheterna.

Ett exempel på mörkertal kommer från en undersökning som gjordes i Sierra Leone 2014. Undersökningen visade att det bara fanns 3 300 personer med utvecklingsstörning i landet. Den stred mot en noggrann nationell kartläggning från året innan som visade att den verkliga siffran troligen var tio gånger så hög (UNESCO).

Portalen kommer att utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Sverige och cirka 70 andra länder finns med redan nu.