Välkommen till inspirerande seminarium på internationella FN-dagen!

Agenda 2030
Inkludering av personer med funktionsnedsättning i internationellt utvecklingssamarbete 

Milleniemålen misslyckades med att inkludera personer med funktionsnedsättning, vilket lämnade en av de fattigaste och mest sårbara grupperna utanför den globala utvecklingsagendan. Detta innebär en stor utmaning men också en gyllene möjlighet för FN:s nya agenda för global utveckling, Agenda 2030, att bli grunden för ett paradigmskifte gentemot en fullt inkluderande utveckling.

Hur ska Agenda 2030 bli verklighet i Sverige och globalt? Hur kan internationella aktörer inom internationella utvecklingsfrågor säkerställa rättigheter, deltagande och inkludering för personer med funktionsnedsättning? Dessa är frågor som bland annat belysas denna eftermiddag.

Talare
Charlotte V. McClain Nhalpo, Global funktionshinderrådgivare, Världsbanken
Kajsa B. Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030
Malin Ekman Aldén, vikarierande Generaldirektör Myndigheten för Delaktighet
Peter Anomah-Kordieh, programsamordnare, African Union of the Blind (AFUB)

Panel
Charlotte V. McClain Nhlapo
Birgitta Weibahr, MR-rådgivare, Sida
Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd
Elvira Kivi, Internationell handläggare, Synskadades Riksförbund (SRF)

 

Moderator
Ylva Bergman, Chefsredaktör, Omvärlden

 

Seminariet arrangeras av Synskadades Riksförbund (SRF) i samarbete med MyRight och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Representanter från SRFs internationella utvecklingspartners, funktionshinderorganisationer i Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Nicaragua och Bosnien-Hercegovina, kommer att delta för utbyte av erfarenheter under lunchen och under programmets gång.

 

För mer information, program och registrering, var vänlig besök http://www.srf.nu/agenda2030

VAR/NÄR/HUR

Datum:           24 Oktober, Internationella FN-dagen

Tid:                12.00-15.45 (Vegetarisk lunch serveras från 12.00, seminaret startar kl.13.00)

Plats:             Europahuset, Regeringsgatan 65, Plan 2

Tillgänglighet: Byggnaden är tillgänglig med rullstol. Teckenspråkstolkning och hörslinga finns.

Registrering:   Vänligen registrera ditt deltagande före 20:e oktober via http://www.srf.nu/agenda2030

 

Varmt välkomna!