Artikel om sexuella och reproduktiva rättigheter

Den 19 maj publicerade MyRight en artikel på den oberoende funktionshinderpolitiska bloggen Disabled In Progress. Artikeln handlar om vikten av funktionshinderperspektiv i Sveriges SRHR-arbete i Afrika Söder om Sahara.

I artikeln berättar Tiina Nummi-Södergren om möten hon gjort med kvinnor i Afrika. Om kvinnor som lever utsatta liv på grund av sin funktionsnedsättning. Hon berättar också om kvinnor som när de fått tillgång till tillgänglig information om till exempel hiv och aids har kunnat fatta egna självständiga beslut som minskat deras utsatthet.

Läs hela artikeln på Disabled In Progress (artikeln är på svenska).