Extra årsmöte

MyRights medlemsorganisationer kallas till extra årsmöte. Det extra årsmötet kommer att behandla mindre ändringar i stadgarna som påverkar datum för när årsmötet ska hållas.

Datum: Måndag 28 januari 2019
Tid: 14.00
Plats: MyRights kansli, Liljeholmstorget 7, 7 vån

Förslag till dagordning samt handlingar har skickats ut.

Varje medlemsorganisation har rätt att utse en röstberättigad representant. Anmälan av röstberättigat ombud ska vara kansliet tillhanda senast den 21 januari. Anmälan görs till sophie.krooks@myright.se

Varmt välkomna!

Göran Alfredsson, Ordförande MyRight