Se MyRights nya trailer

Se MyRights trailer inför vår kommande korta dokumentärfilm To face life. Filmen handlar om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning globalt. Den kommer att lanseras på MR-dagarna den 9:de november.

Producent: Petra Krigström Filmfotograf: Alexandros Bakos Regissör: Jonas Hong Soo Eriksson Projektledare: Cecilia Lindell Kennberg

Till filmen hör en rapport författad av Andreas Lönnqvist. Vill du förbeställa rapporten? kontakta då projektledare Annan Morin på anna.morin@myright.se