De bortglömda kvinnorna

Deltagare lyssnar på seminariet Den 8 mars är internationella kvinnodagen och över hela världen uppmärksammas kvinnors rättigheter. Trots många års kamp finns det en grupp som nästan aldrig nämns när det pratas om jämställdhet, rättigheter och fattigdomsbekämpning. Kvinnor, tjejer och flickor med funktionsnedsättningar är fortfarande osynliggjorda.

MyRight höll den 8 mars i år ett seminarium i Stockholm för att belysa sambandet mellan kön, fattigdom och funktionsnedsättning. På seminariet deltog Martina Orsander, Verksamhetschef på MyRight, Ann Svensén, Generalsekreterare för IM (Individuell Människohjälp), Liiso Åkerberg, som är projektledare på RBU Barnhjälpen i Tanzania (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), Birgitta Andersson och Malin Johansson, styrelseledamot och vice ordförande för Forum Kvinnor och Funktionshinder.

På seminariet konstaterades hårda fakta:
– 20 procent av alla kvinnor i världen lever med funktionsnedsättning. Antingen med egen funktionsnedsättning eller med en nära anhörig.
– Bara 1 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning kan läsa och skriva.
– Kvinnor med funktionsnedsättning löper 2 till 3 gånger större risk att utsättas för våld och övergrepp.

Dessa kvinnor och flickor får inte längre negligeras, utan måste inkluderas i allt biståndsarbete. Särskilt viktigt är det att bevaka dessa flickors rätt till utbildning, då utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för att ta sig ur fattigdom.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@myright.se