Var med och påverka vilka som ska leda MyRight!

Nu är det dags att förbereda valen till förtroendeuppdragen i MyRight. Valberedningen är intresserad av förslag på nyval och omval. De personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. Det gäller nomineringar till nyval såväl som till omval. Valberedningen vill också ha en kort presentation av de personer som föreslås till nyval. Både förbund och enskilda personer är välkomna att nominera ledamöter.

MyRights styrelseledamöter representerar i styrelsearbetet inte enskilda förbund utan samtliga förbund i det gemensamma internationella utvecklingssamarbetet. Därför bör varje förbund tänka på att nominera personer inte enbart från sina egna organisationer utan utgå från kandidaternas lämplighet för respektive poster. Erfarenheter av funktionshinderpolitiskt arbete nationellt och, framförallt, internationellt är den viktiga basen i nomineringsarbetet. Kunskaper i engelska är en fördel. Den som låter sig nomineras måste vara beredd att avsätta viss tid för styrelsearbetet. Styrelsen efterfrågar särskilt personer med erfarenhet av att leda organisationer och/eller erfarenhet av att driva projektarbete i MyRight.

I tur att avgå är Göran Alfredsson (Ordförande), Dan Berggren, Gert Iwarsson och Hannes Juhlin Lagrelius

Dan Berggren och Hannes Juhlin Lagrelius har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval.

Styrelsens ledamöter och ordförande väljs för en tid av två år.

Rahel Abebaw Atnafu, Carina Albertsson och Ola Larsson är valda fram till årsmötet 2019.

Revisorerna väljs på ett år. Under 2017 har Jonathan Bexelius varit auktoriserad revisor, från årsskiftet har suppleant Thomas Lönnström tagit över. Efter årsmötet föreslås Stefan Eriksson, som varit auktoriserad revisor för MyRight tidigare, att återkomma som auktoriserad revisor. Samtliga representerar Ernst & Young AB. Förtroendevald revisor fram till årsmötet är Börje Vestlund från Svenska Epilepsiförbundet med suppleant Katarina Bergwall från STIL.

Valberedningen består av:

Jonas Franksson (sammankallande) tel: 0709-907772 e-post: jonasfranksson@hotmail.com

Charlotta Göller tel: 076-0080180, e-post: lottagoller@gmail.com

Thomas Jansson tel: 08-508 866 46 e-post: thomas.jansson@fub.se

Valberedningen vill ha nomineringarna senast den 1 mars 2018, som i första hand lämnas till Jonas Franksson.

Kallelse till årsmöte kommer att skickas ut separat till våra medlemsförbund.