världskarta där länderna MyRight är aktiv i är markeradeHär arbetar vi

MyRights utvecklingssamarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och våra motsvarigheter i Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Bosnien-Hercegovina, Nepal och Sri Lanka.

Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Via menyn till vänster kan du läsa om våra projekt och program och våra samarbetspartners i respektive land.

Under “Vårt arbete- Berättelser” kan du läsa personliga berättelser från vår verksamhet och ta del av vittnesmål från personer som påverkats av vårt arbete. Du hittar länken längre ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter till region- och landkontoren hittar du via länken längre ned på sidan.