fbpx

Bosnien-Hercegovina

Den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina är komplicerad med flera olika så kallade kantoner och politiska nivåer. Det försvårar arbetet med att förändra landets lagar så att de blir mer inkluderande.

ung pojke med down syndrom ger tummen upp utanför sin skola han har mörkt hår, glasögon och mörk jacka, han ler stort

Exempel på MyRights arbete i Bosnien-Hercegovina

I Bosnien-Hercegovina har vi bland annat projekt för att stärka personer med synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga och deras organisationer så att tillgängligheten i samhället ska bli bättre. Vi jobbar också för att öka självständigheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och ge möjligheter för dem att utöva olika sporter. Sportaktiviteter fyller många funktioner. Det ger till exempel gemenskap och ökad fysisk och psykisk hälsa.

MyRight arbetar mycket aktivt för att stärka nätverk för personer med funktionsnedsättningar och stödja deras arbeten för ökad jämlikhet, tillgänglighet och medvetenhet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades 2010 och de senaste åren har uppföljningsarbetet tagit fart. Våra samarbetsorganisationer har arbetat intensivt med att följa upp statens ansvar och efterlevnaden av konventionen.

MyRight i Bosnien Hercegovina har också haft särskilt fokus på inkluderingen inom hälso- och sjukvården. Bland annat har en kodex för vårdpersonal tagits fram, som har lett till ökad tillgänglighet och kvalitet för personer med funktionsnedsättning. Du kan ladda ned en broschyr på engelska med sjukvårdskodexen längre ned på sidan.

En informationskampanj om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under parollen “Stolta över oss själva” (PonosniNaSebe) har fått stort genomslag. Kampanjen genomfördes på nationell nivå och har bland annat resulterat i krav på lagförändringar och prissänkningar på olika hjälpmedel och tjänster som personer med funktionsnedsättning är i behov av. Kampanjen hade 2017 på Facebook nått en halv miljon människor och genererat 2,5 miljoner reaktioner samt har fått 200 000 personer att skriva om eller dela inlägg.

MyRight i Bosnien-Hercegovina har också utvecklat en uppmärksammad uppförandekod för media (finns att ladda ned längre ned på sidan). Användningen av denna kodex har bidragit till ökad förståelse bland massmedier om funktionshinderfrågor ut ett rättighetsperspektiv och hur personer med funktionsnedsättning porträtteras i mediala sammanhang.

MyRights partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina

  • Association for Mutual Help in Mental Distress (TK Fenix)
  • Association of Citizens Information Centre for Persons with Disabilities in Tuzla (IC LOTOS)
  • Association of Persons with Intellectual Disabilities in Canton Sarajevo (OAZA)
  • Association of the Blind People of the Canton of Sarajevo (USGKS)
  • Association of paraplegics, polio sufferers and other physically disabled people of the Doboj region
  • Ruzicnjak Los Rosalesa – Mostar

Berättelser från Bosnien-Hercegovina