fbpx

Nepal

Demokrati infördes i Nepal 2008, men den politiska situationen har präglats av oro och instabilitet och landet är ett av världens fattigaste.

Ett demonstrationståg, en kvinna tittar in i kameran hållandes i en skylt med texten Respect deaf peoples right over education

Nepal drabbades av en kraftig jordbävning 2015 som förstörde en halv miljon hem och nästan 9000 människor dog. Våra partnerorganisationer blev alla påverkade. Skolor och lokaler förstördes och mycket tid och kraft har gått åt till återuppbyggnaden. Nu är verksamheterna i full gång och framgångarna för funktionshinderrörelsen har varit många och omfattande.

Exempel på MyRights arbete i Nepal

MyRight och våra samarbetsorganisationer har ett nära samarbete med landets beslutsfattare som de senaste åren genomfört en rad förändringar för att öka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, inte minst vad det gäller rätten till utbildning.

En lag om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagits i Nepal efter många år av påverkansarbete från den nepalesiska funktionshinderrörelsen och MyRights partnerorganisationer i landet. Lagen kommer att leda till många förbättringar för personer med funktionsnedsättningar gällande tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, såsom tillgång till inkluderande hälsovård, utbildning och sysselsättning, rehabilitering samt ökad tillgänglighet och jämlikhet generellt. En enighet och gemenskap inom rörelsen är en starkt bidragande anledning till att lagen antagits.

En policy för inkluderande utbildning innebär att anpassningar ska göras i skolor för att elever med funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen på lika villkor.

Som resultat av MyRights samarbetsorganisationer har nu döva i Nepal rätt att köra bil.

En mediakodex har tagit fram av den Nepalesiska funktionshinderrörelsen och fastställer riktlinjer för media och deras rapportering av personer med funktionsnedsättning.

MyRights partnerorganisationer i Nepal

  • Autism Care Nepal Society (ACNS)
  • Blind Youth Association of Nepal (BYAN)
  • Deaf Association of Kailali (DAOK)
  • National Federation for the Deaf Nepal (NDFN)
  • National Federation of the Disabled Nepal (NFDN)

Berättelser från Nepal