fbpx

Nicaragua

Nicaragua är ett av de allra fattigaste länderna i Latinamerika. Landet har en av de största utlandsskulderna i världen och bland de största inkomstskillnaderna i världen.

En leende blind flicka sitter vid sin skolbänk och läser på Braille

Isabelle är blind men får stöd av speciallärare vilket gör att hon är inkluderad i klassrummet.

Exempel på MyRights arbete i Nicaragua

De flesta barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Nicaragua är hänvisade till skolor som sällan är anpassade till elevernas behov. Tillsammans med paraplyorganisationen FECONORI har MyRights samarbetsorganisationer deltagit i utbildningsdepartementets arbetsgrupp för inkluderande utbildning och där granskat både grundskolans läroplan och pedagogikutbildningen vid vissa universitet. Det har lett till att en kurs om inkluderande utbildning från och med 2013 ingår i lärarutbildningen. Målet är att blivande lärare ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka pedagogiska metoder och hjälpmedel som finns.

En studie om varför elever med funktionsnedsättningar inte får tillgång till utbildning inom den offentliga skolan har tagits fram. Studien används för att påverka ansvariga myndigheter så att utbildningar blir inkluderande för alla, oavsett funktionsnedsättning.

I Nicaragua arbetar MyRights partnerorganisationer för ökad inkludering av personer med funktionsnedsättningar på arbetsplatser. Tillsammans med en yrkeshögskola har en läroplan arbetats fram för lärare i teckenspråk, översättare och tolkar.

Efter intensivt påverkansarbete har regeringen byggt 1280 ramper runt om i landet och nu finns äntligen teckenspråkstolkning av myndighetsinformation och från och med 2016 har funktionshinderorganisationer rätt till att få – och får – statligt bidrag till sin verksamhet.

Nicaraguas nationella myndighet har efter påverkan från funktionshinderorganisationerna börjat inkludera personer med funktionsnedsättningar i krisberedskap vid jordbävningssimuleringar. Funktionshinderorganisationerna har också lyckats få permanent plats i regeringens kabinett rörande funktionshinder.

MyRights partnerorganisationer i Nicaragua

  • Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN)
  • Organización de Ciegos de Nicaragua Marciela Toledo (OCN)
  • Federación Nicaragüense de Asociaciones de personas con discapacidad (FECONORI)

Berättelser från Nicaragua

isabell sitter framför en punktskriftsmaskin i ett klaarum och ler hon har vit skoluniform och mörkt hår i en tofs

Idag räknas Isabell

Tårarna börjar rinna på Rosa Montana när hon 25 år efter att hon började kämpa för sin dotters rätt till utbildning hör Isabell säga ”Jag

Läs mer »