fbpx

Peru

Demokrati har existerat i Peru sedan 1980, men landets politiska scen har präglats av perioder av politisk instabilitet och konflikter.

Trots att Peru har upplevt snabb ekonomisk tillväxt under flera år, har denna tillväxt avtagit på senare tid och lett till nedskärningar i de sociala resurserna.

Exempel på MyRights arbete i Peru

Två kvinnor pratar på en ödslig gata.

HANOPREM, föreningen för habilitering och normalisering av personer med intellektuell funktionsnedsättning, är en dedikerad partnerorganisation som verkar i Peru för att förbättra levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer. Med sin mission och vision som ledstjärna arbetar vår partnerorganisation i Peru för att höja livskvaliteten för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer. Detta uppnås genom att främja självbestämmande, färdigheter för självständigt boende och ökad delaktighet i samhället.

Genom samarbeten med hälsoministeriet (MINSA) och Direktoratet för integrerade hälsonätverk i Lima (DIRIS) spelar HANOPREM en avgörande roll idag. Dessa myndigheter är centrala beslutsfattare när det gäller HANOPREM:s utbildningsprogram, Independent Living Programme. För närvarande erbjuds detta program till alla intressenter i Peru och betonar vikten av självständighet och oberoende för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket främjar deras aktiva deltagande i samhället.

MyRights partnerorganisationer i Peru

  • Asociación para la Habilitación y Normalización de la Persona con Discapacidad Intelectual (HANOPREM)