fbpx

Rwanda

Liksom många andra länder saknar Rwanda statistik om personer med funktionsnedsättning. Den statistik som finns att tillgå, exempelvis över barn med funktionsnedsättningar, används av MyRight och våra samarbetsorganisationer i påverkansarbete.

En blind kvinna med en vit käpp står framför ett utbrett landskap

Sada Igikundiro som är dövblind och bor i Rwanda. Sada har genom ett av MyRights projekt lärt sig kommunicera via taktilt teckenspråk och kan nu ta promenader på egen hand.

Exempel på MyRights arbete i Rwanda

MyRight har stöttat paraplyorganisationen Nudor i Rwanda sedan starten 2010. Nudor är idag en etablerad paraplyorganisation i landet. Bland mycket annat genomför de kartläggningar av tillgång till rehabilitering och kapacitetsbehov hos hälsopersonal när det gäller mottagande av personer med funktionsnedsättning. Nudor arbetar också kontinuerligt med att följa upp hur lagar som skyddar personer med funktionsnedsättnings rättigheter efterlevs och uppmärksammar bland annat faktorer som hindrar barn med funktionsnedsättning att gå i skolan.

Utbildningsministeriet har fått ta del av omfattande information om denna grupp och det har resulterat i att fem distrikt i Rwanda nu har budgeterat för att öka kvalitén för barn med funktionsnedsättnings utbildning. MyRight har också medverkat till att religiösa ledare utbildats i alla barns rätt till utbildning.

Våra samarbetsorganisationer arbetar för att personer med funktionsnedsättning bland annat ska få bättre tillgång till utbildning och hälsovård, till exempel genom att utbilda hälso- och sjukvårdsarbetare.

MyRights samarbetspartners har utbildats inom Disability Rights Promotion International (DRPI) -metoden och processer för skuggrapportering. Utifrån DRPI-metoden har funktionshinderrörelsen i landet arbetat fram en skuggrapport till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MyRights partnerorganisationer i Rwanda

  • Rwanda Union of the Blind (RUB)
  • Rwandan National Union of the Deaf (RNUD)
  • National Union of Disabilities Organisations in Rwanda (NUDOR)
  • Rwanda National Association of Deaf Women (RNADW)
  • Rwanda Organization Persons with Deaf Blindness (ROPDB)
  • I region Afrika har MyRight också ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). Projektet syftar till att stärka rättigheterna för personer med synnedsättning och bevaka implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokusländer för projektet är Botswana, Gambia och Etiopien.

Berättelser från Rwanda

Henriette snaggat hår, har skoluniform och håller i en krycka.

Jag är likadan som andra barn

Henriette Kwizera är 12 år gammal och har en fysisk funktionsnedsättning. Hon bor tillsammans med sina föräldrar, äldre bror och lillasyster i Nyaruguru District i södra provinsen i Rwanda och går tredje året i grundskolan.

Läs mer »