fbpx

Sverige

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom i världen. Vi arbetar även med att informera, engagera och skapa opinion om globala funktionsrättsfrågor. Genom att vara aktiva i debatten, delta i nätverk och samarbeten samt bedriva riktat påverkansarbete gentemot beslutsfattare bidrar vi också till att funktionsrättsperspektivet bättre inkluderas i det internationella utvecklingssamarbetet som utförs av andra aktörer.

Publik bakifrån på scen syns en panel med fyra deltagare

MyRight under ett seminarium på Bokmässan 2022.

Politik och påverkan

MyRight arbetar kontinuerligt för att Sverige och svenska aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete bättre ska inkludera rättigheter för personer med funktionsnedsättning i en global kontext.

MyRight lyfter i många olika sammanhang frågan om inkludering och mänskliga rättigheter med riksdagsledamöter, utrikesdepartementet, myndigheter och andra organisationer. Intresset för att funktionsrättsperspektivet ökar för varje år, liksom efterfrågan på MyRights kunskap och erfarenheter.

I Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030 refererades det till MyRights rapport ”En miljard skäl att inkludera” och vice statsministern och biståndsministern nämnde och höll med om MyRights slutsatser om brister på funktionsrättsperspektiv i utvecklingssamarbetet.