Deltagare lyssnar på seminariet

Sverige

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om livssituationen för personer med funktionsnedsättning i våra samarbetsländer. Vi deltar också i nationella, nordiska och internationella nätverk där vi bidrar med ett funktionshinderperspektiv i utvecklingssamarbetet.


Debatt: ”Vi kräver besked om internationella biståndet”

Debatt: ”Vi kräver besked om internationella biståndet”

Bistånd ska vara till för dem som behöver det mest, skriver företrädare för flera organisationer som är kritiska mot att biståndspengar också i den nya budgeten används för att täcka…

MyRight i tidningen Omvärlden

MyRight i tidningen Omvärlden

MyRights Jesper Hansén i intervju i “Omvärlden” 9 av 10 av världens funkisbarn går inte i skolan ”Ingen ska lämnas utanför” är världens utvecklingsmotto. Men människor som lever med någon…

Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet

Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet

Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet Den 28 mars arrangerade Sida tillsammans med MyRight ett seminarium om funktionsnedsättning i biståndet. Många kom för att lyssna på vad…

Liiso och Ina intervjuas i en studio. Mikrofoner och dataskärmar. i bakgrunden publik utanför glasburen.

MyRight i Musikhjälpen

Nu är Musikhjälpen igång! Och MyRight med medlemsorganisationer är med i buren alla dagar hela veckan.  Här ser du schemat över när vi är live i buren. Musikhjälpen sänds dygnet…

Flicka som kikar upp över en kant. Hon ser glad ut.

Debatt: En unik nordisk mulighet til å ta et radikalt grep

MENIGNER: I dag er den internasjonale dagen for funksjonshemmedes rettigheter. I år er det ekstra viktig å markere denne dagen. Det er noe i lufta, og de nordiske landene ser…

Frontsida till rapporten, med titel och logotyperna för de fyra nordiska organisationerna som står bakom rapporten

A New Nordic Vision: A report from the Nordic countries

How can Norway, Denmark, Sweden and Finland use the Global Disability Summit 2018 to further the Sustainable Development Goals and their emphasis on Leave No One Behind?  The Nordic countries…

Debatt: Hoten mot demokratin måste tas på allvar

Debatt: Hoten mot demokratin måste tas på allvar

2018-10-30 I söndags valdes högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien, ett valresultat som följer en global trend med ökande hot mot demokratin. De som försvarar våra grundläggande rättigheter…

Teten partier, global rättvisa är upp till er. hjärta världen, val 2018

Debatt: “Politiker, världen är ert ansvar!”

Under valrörelsen har tjugo nyckelpolitiker ställt sig bakom våra politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, skriver MyRight tillsammans med representanter…

Texten Glocal Film Festival

Glocal Film Festival

2018-08-09 Den 17 augusti är det premiär för Glocal Film Festival – en ambulerande kostnadsfri filmfestival för att öka kunskapen om och engagemanget för De Globala målen och Agenda 2030!…

hjärtavärlden och en världskarta

Debatt: Politiker, trygga vårt demokratiska utrymme!

2018-07-04 Den nazistiska organisationen NMR har fått tillstånd att hålla torgmöten i direkt anslutning till organisationen RFSL:s lokaler i Almedalen. Vi, 41 organisationer inom svenskt civilsamhälle, känner oss hotade och…

3 Questions to Right Livelihood Award Laureate 2017 Yetnebersh Nigussie

3 Questions to Right Livelihood Award Laureate 2017 Yetnebersh Nigussie

Yetnebersh Nigussie är en människorättsaktivist från Etiopien som förlorade sin syn vid fem års ålder. Hon började sitt arbete inom den internationella funktionshinderrörelsen i ett samarbetsprojekt med Synskadades Riksförbund genom…

Bild på människor i demonstrationståg i en park. Bland annat ses en rullator och flera rullstolar.

Freedom Drive för ett mänskligt Europa

Freedom Drive för ett mänskligt Europa Det rasslar i gruset på gången genom Parque de Cinuantenaire i Bryssel när rader av personer i rullstolar och med kryckor rör sig framåt.…

Personer som står vid en odling i Rwanda.

De nya utvecklingsmålen inkluderar personer med funktionsnedsättning

Den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen, den så kallade Post 2015-agendan, är på många sätt en stor framgång för personer med funktionsnedsättning. Från att vara helt osynliggjorda…

Läs Sidas dokument som ska inspirera till ett ökat funktionshinderperspektiv i biståndet

Läs Sidas dokument som ska inspirera till ett ökat funktionshinderperspektiv i biståndet

I de länder där Sida och Sverige är involverade i utvecklingssamarbete har Sida utvecklat dokument, så kallade ”disability briefs” som ska vägleda och ge riktlinjer för hur funktionshinderperspektivet kan inkluderas…

Paneldeltagarna inklusive moderatorn på scenen.

Se MyRights seminarium på Almedalen

  Under Almedalsveckan arrangerade MyRight, SAK – Svenska Afghanistankommittén och IM – Individuell Människohjälp seminariet Rätt att delta – Vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd? Klicka på länken nedan…

Brev till biståndsministern om ny SRHR-strategi

Brev till biståndsministern om ny SRHR-strategi

Ny SRHR-strategi måste inkludera ett funktionshinderperspektiv Med anledning av att Sverige ska anta en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara vill MyRight…

Tiina Nummi-Södergrens framförande under statspartsmötet i New York 8-12 juni

Tiina Nummi-Södergrens framförande under statspartsmötet i New York 8-12 juni

ROUND TABLE 1: Contribution panel discussion – Mainstreaming disability in the reduction of poverty and inequality My name is Tiina Nummi-Södergren and I work for an umbrella organization for Swedish…

Panelen på seminariet med Catalina Devandas.

Seminarium 27 maj: Möt FNs särskilda rapportör i samtal om det internationella arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Dag: 27 maj Tid: 10.00 – 12-00 Plats: Hörsalen, Sida (Valhallavägen 199) Anmälan: till erik.dahlberg@sida.se senast 20 maj Frågor som rör funktionsnedsättning har de senaste åren fått ett uppsving. De…

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om funkisperspektiv i biståndet 2015-03-26

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om funkisperspektiv i biståndet 2015-03-26

Hur ska funktionshinderperspektivet i biståndet säkras? MyRight är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight samlar 28 funktionshinderorganisationer med en bred expertis inom olika funktionshinderområden och representerar 190 000 personer i Sverige.…

Personer med funktionsnedsättning omnämns i EU:s Post 2015-postion

Personer med funktionsnedsättning omnämns i EU:s Post 2015-postion

Det har blivit dags att glädjas åt en liten delseger. Personer med funktionsnedsättning är nu för första gången specifikt omnämnda i en allmän EU-position inom utvecklingsområdet. Idag (16/12) sammanträdde utrikesministrarna…

De nya utvecklingsmålen måste synliggöra personer med funktionsnedsättning. Läs vår debattartikel på SVT Opinion

De nya utvecklingsmålen måste synliggöra personer med funktionsnedsättning. Läs vår debattartikel på SVT Opinion

FNs mål är att alla barn ska gå i skolan 2015. Men i praktiken har barn med funktionsnedsättning exkluderats från de senaste årens utbildningssatsningar. Idag på FN:s internationella funktionshinderdag vill…

En pojke och en flicka ler mot varandra, båda från organisationen Los Pipitos.

Regeringen lyfter fram jämlikhet i Post 2015-förhandlingarna

Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på…

Tiina Nummi-Södergren sitter på mötet och antecknar. Framför henne finns en skylt där det står Sweden.

MyRight deltog på statspartsmötet i New York i juni 2014

Jag fick den stora förmånen att för MyRights räkning ingå i den svenska delegationen som reste till statspartsmötet i New york i juni. Mötet följer upp frågor som rör FN:s…

Fullsatt sal under årsmötet.

Tiina Nummi-Södergren valdes till ny ordförande för MyRight

På MyRights årsmöte 2014-04-28 valdes Tiina Nummi-Södergren till ny ordförande för MyRight. När hon tackade för förtroendet lyfte hon fram vikten av att samla rörelsen och att ha en bra…

Nordiska position inför Post 2015 lämnas till politikerna

Nordiska position inför Post 2015 lämnas till politikerna

Tillsammans med tre nordiska paraplyorganisationer har vi tagit fram en gemensam nordisk position där vi lyfter fram vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv i de kommande utvecklingsmålen som ska börja gälla…

Två kvinnor står lutade mot en husvägg, utsikt ut över en stor stad.

En ny hållbar utvecklingsagenda efter 2015

För att målen ska uppnås måste de utformas så att alla länder stimuleras att inhämta information och relevant statistik om personer med funktionsnedsättning; ha fokus på att minska ojämlikheter mellan…

Barn i klassrum, i förgrunden en flicka som skriver på papper.

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning går inte i skolan i fattiga länder

MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn visar att över 40 miljoner barn med funktionsnedsättning i skolåldern inte får möjlighet att gå i skolan. En sanning som sällan syns i statistiken. Samarbete…

Rapporten Millenniemålens bortglömda barn

Rapporten Millenniemålens bortglömda barn

MyRight har tillsammans med flera funktionshinderorganisationer tagit fram en rapport om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda för att förändra…

Delseger för Torsdagsaktionen

Delseger för Torsdagsaktionen

På NHR:s kongress i den 13 september tillkännagav integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning…

IT-företag i Indien har sina medarbetare med autism att tacka för flera framgångar

IT-företag i Indien har sina medarbetare med autism att tacka för flera framgångar

Nyhetsprogrammet Aktuellt berättade ikväll om det tyska IT-företaget SAP i Indien som har börjat anställa personer med autism. Enligt företaget finns det många arbetsuppgifter som passar utmärkt för den speciella…