fbpx

Tanzania

Tanzania har en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt, men är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stor skillnad mellan fattig och rik.

Tre kvinnor i färgglada kläder ler mot kameran. Två av dem sitter i rullstol.

MyRights medlemsorganisation RBU besöker partnerorganisationen ASBAHT i Tanzania. På bilden ser vi Maimuna och hennes mamma tillsammans med Ina Åkerberg från RBU.

Exempel på MyRights arbete i Tanzania

Under många år har MyRights arbetat med att stärka partnerorganisationerna i Tanzania, bland annat med olika utbildningar, så att de ännu bättre ska kunna bedriva påverkansarbete och samarbeta med olika aktörer.

Tanzania har en relativt gynnsam funktionshinderlagstiftning, men beslutsfattarna saknar kunskap och planer för hur förändringsarbetet ska genomföras och hur lagarna ska efterlevas. Våra samarbetsorganisationer har bland annat använt sig av media för att sprida kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Personer med albinism är extra utsatta i Tanzania och löper stor risk att utsättas för våld och till och med dödas. Våra samarbetsorganisationers arbete har bland annat lett till att regeringen genomfört en landsomfattande kampanj för att identifiera misstänkta förövare och flera personer har blivit dömda. Det har också införts nya regler som ska göra det möjligt för barn med albinism att gå i skolan.

MyRight och samarbetsorganisationerna har också börjat uppmärksamma behovet av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i humanitära insatser och katastrofhjälp samt förebyggande insatser.

Tillsammans med andra aktörer har MyRight i Tanzania bedrivit påverkansarbete gentemot studenter för att skapa medvetenhet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för UNCRPD.

MyRights partnerorganisationer i Tanzania

  • Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Tanzania (ASBAHT)
  • Tanzania League of the Blind (TLB)
  • Tanzania Albinism Society (TAS)
  • Zanzibar National Association of the Blind (ZANAB)
  • The Tanzania Federation of Disabled People´s Organizations (SHIVYAWATA)

I region Afrika har MyRight också ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). Projektet syftar till att stärka rättigheterna för personer med synnedsättning och bevaka implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokusländer för projektet är Botswana och Etiopien.

Berättelser från Tanzania