En flicka sitter på golvet och skriverInformationsmaterial

Via menyn till vänster kan du ta del av våra filmer, rapporter och broschyrer.
För att beställa material, kontakta oss via info@myright.se

Vi erbjuder föreläsningar och workshops

Vi vill att fler ska arbeta för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i världen. Vi kommer gärna och föreläser om globala funktionshinderfrågor och till exempel sambanden mellan fattigdom, funktionsnedsättning och kön. Kontakta oss via info@myright.se