Röster om vikten om utbildning

MyRight producerade 2013 fem kortfilmer om alla barns rätt till utbildning.

Här möter du människor som berättar hur viktigt det varit med utbildning och vilken avgörande skillnad det gjort för dem i deras liv.

Filmerna har svensk text och finns tyvärr inte i andra versioner. Om du vill kunna ta del av filmerna och behöver syntolkning eller teckenspråkstolkning, tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning.

Sele

Pooja Rai, Nepal

Mario Sevilla, Nicaragua

Jado, Rwanda

Imesha Madhumali, Sri Lanka