Rapporter

Här hittar du MyRights rapporter. Rapporterna finns att ladda ned som pdf och i word för dig som vill ha syntolkning av foton och illustrationer. Du hittar länkarna längst ned på sidan.
Vill du beställa något eller flera exemplar av våra rapporter? Mejla till info@myright.se

 

Framsida av rapporten. Tre personer med vit käpp bär på gräs.

Empowered – En rapport om
funktionshinder, inkludering
och rättigheter (2019)

Framsida av rapporten. En kvinna syns bakifrån. Berg i bakgrunden.                    
Att erövra världen – En rapport om                     To Face Life – En rapport om
sambanden mellan fattigdom och                          situationen globalt förkvinnor med
funktionsnedsättning (2017)                                    funktionsnedsättning (2017)

 

framsida rapporten med teckande bilder på barn               Frontsida till rapporten, med titel och logotyperna för de fyra nordiska organisationerna som står bakom rapporten
Milleniemålens bortglömda barn –                   Leaving No One Behind                                                          
Rätten till utbildning för barn med                        A Nordic Movement for change
funktionsnedsättning (2012)                                  (2018)