fbpx

Integritetspolicy

Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att MyRight registrerar dina uppgifter i vårt administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information. Vi lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Här beskriver vi hur MyRight samlar in, använder och delar de personuppgifter som kommer in till oss, samt de säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Genom att fylla i våra blanketter, eller med mail eller på annat sätt inkomma med personuppgifter till MyRight, samtycker du till att uppgifterna behandlas av MyRight. Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att administrera vår verksamhet och personal. Om du undrar vilka uppgifter vi samlat in från just dig, är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

E-post: gdpr@myright.se
Postadress:
MyRight
Liljeholmstorget 7A
117 63 Stockholm

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi behandlar två kategorier personuppgifter; uppgifter som rör projekt och dess administration samt uppgifter som rör ekonomi och anställda. Vi får in uppgifterna genom våra avtal med personal och projektaktiva. Vi tillämpar uppgiftsminimering, alltså, vi samlar bara in de uppgifter som krävs för vårt arbete och vår administration.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att administrera utbetalningar, pensioner, försäkringar, och projekt. Vi använder de också för att kunna göra utskick, utkräva ansvar, och upprätta rättsligt bindande avtal.

Vilka får ta del av dina personuppgifter

Banker, försäkringsbolag, pensionsmyndigheten, revisorer, skatteverket, Sida, Forum Syd får ta del av dina personuppgifter.

Hur du kan få tillgång till eller ändra dina personuppgifter

Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till. För att begära ut en kopia av de personuppgifter vi samlat in, vänligen skicka en undertecknad begäran per post till adressen nedan. Du kan också scanna in begäran och skicka den till vår e-postadress.

Det är ditt eget ansvar att säkerställa att alla personuppgifter du ger oss är korrekta och uppdaterade. Vi kommer att rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa uppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, vänligen skicka din begäran till adressen nedan. Du kan också scanna in begäran och skicka den till vår e-postadress.

För att kunna vara säkra på att rätt person ändrar eller begär ut uppgifter, vill vi i det fall av att personen inte är känd av oss och kan bekräftas via telefon, att förfrågan skickas från en e-postadress som är registrerad i vårt system. Om en sådan inte finns registrerad, skickar vi ett rekommenderat svarsbrev till den adress personen är skriven på för vidare kontakt.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi följer vedertagna riktlinjer för skydd av personuppgifter och ställer höga krav på administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du har anförtrott oss.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Våra system tillhandahåller lösningar för gallring av personuppgifter som inte längre används i verksamheten.

Överföring av dina personuppgifter utanför ditt land

Personuppgifter tillhörande deltagare i MyRights projektsamarbeten mellan Sverige och medlemsländerna används för att kunna fullfölja projektplaner och ingångna avtal organisationerna mellan. Inget av MyRights medlemsländer har vad man kallar en adekvat skyddsnivå, vilket egentligen krävs för hantering av personuppgifter länderna emellan. Det finns emellertid undantag för vissa situationer. Detta innebär att hanteringen kan ske efter ett godkännande av den registrerade, eller för att ”fullgöra ett avtal” på den registrerades begäran.

Hur du kontaktar oss

Om du vill uppdatera eller korrigera dina personuppgifter eller om du har frågor eller synpunkter som rör våra tjänster, de personuppgifter vi samlar in, eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

E-post: integritetspolicy@myright.se
Postadress:
MyRight
Liljeholmstorget 7A
117 63 Stockholm

Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-29.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna webbplats. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

Om du är osäker på om du läser vår senaste integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Hantering av cookies

På MyRights webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att om du inte godkänner cookies, kan du inte ta del av phs.myright.se. Detta berör personal och projektaktiva.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.