fbpx

Styrelse

MyRights styrelse består av sju representanter från de olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte. 

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Jamie har mörkt hår och glasögon.

Jamie Bolling

Ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute. Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.

jamie.bolling@myright.se

Gert har kort mörkt hår och glasögon.

Gert Iwarsson

Kassaförvaltare

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.

Aron har kortklippt mörkt hår och glasögon.

Aron Sortelius

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Kungsbacka. Medlem i Synskadades Riksförbund och Sveriges dövblinda. Sitter även i FN-förbundets förbundsstyrelse.

Fredrik har kort mörkt hår och prickig skjorta.

Fredrik Canerstam

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Stockholm. Aktiv medlem i DHR, har varit projektaktiv i Sri Lanka och varit engagerad i olika arbetsgrupper inom MyRight. 

Kadria har långt mörkt hår.

Kadria Alizadeh

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Eskilstuna. Distriktsordförande och ledamot i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning.

Pär har kort ljust hår och skägg.

Pär Ljungvall

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Örebro. Aktiv i RSMH och ordförande i Örebro lokalförening, samt sitter med i förbundsstyrelsen.

sam har kort svart hår och glasögon, han har en mörk skjorta på sig

Sam Motazedi

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2022. Styrelseledamot i Synskadades
Riksförbund.

Valberedning

Oscar Sjökvist

Rahel Abebaw Atnafu