Kalendarium

Kommande möten och utbildningar

Portföljmöten för MO att lyfta eventuella frågor kring detaljerad planering, budget och målmatris
Slutet av augusti/början på september 2022

20-21 januari 2023
Programdagar för att gå igenom handboken och nya programperioden

Deadlines och viktiga datum

6 Juli 2022
Deadline för att beställa biljetter till årets resor eller ha skickat in en realistisk budget för årets resor (Blanketten Avtal för resor MO) samt budget för eventuellt andra aktiviteter som betalas med MO-budget.

30 September 2022
Deadline för att lämna in budget, målmatris (LFA) och detaljerad årsplanering inför programperioden 2023-2027 

20 December 2022
MyRights kansli informerar om ForumCivs beslut och om behov finns av bearbetning av enskilda projekt

1 Januari 2023
Ny programperiod börjar

Övrig information

Information för medlemmar hittar du här

Blanketter och verktyg hittar du här.