Kalendarium för medlemmar

Kommande möten och utbildningar

November 2021
Portföljmöten

December 2021
Portföljmöten

Våren 2022
Workshop: LFA
(datum kommer i börjar på 2022)

Slutet av augusti/början på september 2022
Portföljmöten för MO att lyfta eventuella frågor kring detaljerad planering, budget och målmatris1

Deadlines och viktiga datum

November 2021
Svar från ForumCiv angående budget för 2022

December 2021
Svar från ForumCiv angående budget för programperiod 2023-2027

30 Januari 2022
Deadline för MO och PO att lämna in narrativ ansökan inklusive Oktagon till MyRights kansli för projektperiod 2023-2027

1 Maj 2022
Myright skickar ansökan till ForumCiv

30 September 2022
Deadline för att lämna in budget, målmatris (LFA) och detaljerad årsplanering inför programperioden 2023-2027 

20 December 2022
MyRights kansli informerar om ForumCivs beslut och om behov finns av bearbetning av enskilda projekt

1 Januari 2023
Ny programperiod börjar

Övrig information

Information om avtal, kommunikation och rapportering hittar du via denna länk.

Blanketter och verktyg för resor, uppföljning, styrdokument och antikorruption hittar du via denna länk.