Kalendarium

Kommande möten och utbildningar

20-21 januari 2023
Programdagar för att gå igenom handboken och nya programperioden

Deadlines och viktiga datum

1 december 2022
Deadline för MO att inkomma med reseplanering samt tillgänglighet för nästa och kommande 5 åren. Mall har skickats via mejl.

31 december 2022
Deadline  för MO rapport.

31 december 2022
Deadline PO narrativ rapportering.

1 Januari 2023
Ny programperiod börjar

28 februari 2023
Deadline PO finansiellas rapportering.

Februari 2023
Preliminärt budget besked från ForumCiv.

Mars – april 2023
Halvårsmöten (bi-annual meetings) med MO och PO.

Övrig information

Information för medlemmar hittar du här

Blanketter och verktyg hittar du här.