MyRights organisation

MyRight bildades 1981 i Sverige under FN:s internationella funktionshinderår och har sedan dess arbetat utifrån partnerskap och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer som en bärande metod för utveckling. Målsättningen är att stödet ska ge samarbetsorganisationerna ökad legitimitet, mandat och kapacitet att föra sina medlemmars talan.

Maimuna och hennes mamma från organisationen ASBAHT i Tanzania tillsammans med Ina Åkerberg från RBU. Foto: Linnea Bertlin

Partnerorganisationer och medlemsorganisationer

Alla MyRights projekt ägs av en eller flera partnerorganisationer i samarbetsländerna och en medlemsorganisation i Sverige. Partnerorganisationerna och medlemsorganisationerna är alla funktionshinderorganisationer. MyRights medlemsorganisationer har direktkontakt med sina respektive partnerorganisationer och deltar i planeringen och uppföljningen av projekten.

Vårt kansli och landkontor

Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Liljeholmen utanför Stockholm och leds av generalsekreterare Jesper Hansén. MyRights kansli och kontor administrerar förutom projekten också större program som rör hela länder eller regioner.

Utöver huvudkontoret har MyRight sju landkontor i Bosnien-Hercegovina, Nepal, Sri Lanka, Rwanda, Tanzania, Nicaragua och Bolivia.

MyRights medlemsorganisationer

MyRight har 19 medlemsorganisationer vilkas gemensamma medlemsbas uppgår till 220,000 medlemmar. Projekten drivs antingen av riksorganisationerna eller av organisationernas lokalföreningar. När det är lokalföreningar som driver projekt måste riksorganisationerna också stå bakom projekten.

Medlemskap i MyRight

Rikstäckande funktionshinderorganisationer som bedriver verksamhet och har lokalföreningar på flera ställen i Sverige kan ansöka om medlemskap eller stödmedlemskap i MyRight.

Alla organisationer som ansöker om projektbidrag hos MyRight måste vara medlemmar. Alla medlemmar måste ställa sig bakom MyRights mål och bedriva en verksamhet som är förenlig med MyRights vision, verksamhetsidé och värdegrund.

För mer information om medlemskap kontakta MyRigt via info@myright.se 

Läs mer

Så arbetar MyRight

Läs om vår vision, vårt uppdrag och hur vi skapar verklig förändring.

Stöd oss

Stöd MyRights arbete genom att bli månadsgivare.

Här arbetar vi

Här kan du läsa om i vilka länder som MyRight är verksamma i.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8