sal med åhörare och podie

MyRights årsmöte 2018

Årsmöte

Årsmötet är MyRights högsta beslutande organ och hålls årligen före den 30 april. Varje medlemsorganisation har rätt att utse en röstberättigad representant till årsmötet.

Kallelse och handlingar

Kallelsen till ordinarie årsmöte ska ske senast 15 februari. Handlingar skickas ut tre veckor före årsmötet.

Motioner

Motioner till årsmötet ska skickas till MyRights kansli senast den 1 mars.