En man ler in i kameran

Hari Shrestha

Medlemskap i MyRight

Rikstäckande funktionshinderorganisationer som bedriver verksamhet och har lokalföreningar på flera ställen i Sverige kan ansöka om medlemskap i MyRight.

Alla organisationer som ansöker om projektbidrag hos MyRight måste vara medlemmar. Alla medlemmar måste ställa sig bakom MyRights mål och bedriva en verksamhet som är förenlig med MyRights vision, verksamhetsidé och värdegrund.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska skickas till MyRights kansli senast den 1 februari. Det är MyRights årsmöte som fattar beslut om medlemskap.

Till ansökan ska bifogas:

  • organisationens stadgar
  • organisationens senaste årsredovisning
  • firmateckningsbevis
  • uppgifter om antal medlemmar i organisationen

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften består av en fast avgift på 10 000 kronor med undantag av ungdomsorganisationer som betalar 5 000 kr, en rörlig del med 2 kr per medlem i medlemsorganisationen, med ett tak på 20 000 kronor för respektive organisation och för projektaktiva organisationer en rörlig del som utgör 1,5 procent av projektomfånget, med ett tak på 15 000 per organisation. Medlemsavgiften beslutas av MyRights årsmöte.

Ansökan om stödmedlemskap

Rikstäckande funktionshinderorganisationer som stödjer MyRights verksamhet, men som inte själva bedriver projektverksamhet via MyRight kan ansöka om stödmedlemskap i MyRight. Alla stödmedlemmar måste ställa sig bakom MyRights vision, verksamhetsidé och värdegrund. Stödmedlemmar har inte rösträtt vid MyRighs årsmöte. Medlemsavgiften för stödmedlemskap är 1000 kronor per år. Vid ansökan gäller samma förfarande som vid ansökan om medlemskap, se ovan.

Begäran om utträde

Om en medlemsorganisation vill avsluta sitt medlemskap i MyRight ska en skriftlig begäran om utträde skickas till MyRights kansli senast den 1 februari det år organisationen önskar utträde.

För mer information om medlemskap kontakta MyRight via info@myright.se