Om oss

Tillsammans gör vi skillnad!

Tre kvinnor i färgglada kläder ler mot kameran. Två av dem sitter i rullstol.

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

Vi bildades 1981 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen.

Vårt främsta uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Starka organisationer och partnerskap

För att skapa förändring och göra sina röster hörda i samhället krävs starka organisationer som kan representera sina medlemmar. När vi känner till våra rättigheter och börjar tro att förändring är möjlig, det är då vi vågar berätta om våra upplevelser och behov, ställa krav, delta och bidra.

Vårt projektarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i våra verksamhetsländer.

MyRights projektverksamhet kan bland annat innebära utbildningar i rättigheter, skapande av mötesplatser och underlättande av tillgång till vård och utbildning. Vi arbetar också med kunskapsspridning och påverkansarbete, både i Sverige och internationellt.

Kansli och landkontor

Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Liljeholmen utanför Stockholm och leds av generalsekreterare Jesper Hansén. MyRights kansli och kontor administrerar förutom projekten också större program som rör hela länder eller regioner.

Utöver huvudkontoret har MyRight sju landkontor i Bosnien-Hercegovina, Nepal, Sri Lanka, Rwanda, Tanzania, Nicaragua och Bolivia.

MyRights medlemsorganisationer

Medlemskap i MyRight

Rikstäckande funktionshinderorganisationer som bedriver verksamhet och har lokalföreningar på flera ställen i Sverige kan ansöka om medlemskap eller stödmedlemskap i MyRight.

Alla organisationer som ansöker om projektbidrag hos MyRight måste vara medlemmar. Alla medlemmar måste ställa sig bakom MyRights mål och bedriva en verksamhet som är förenlig med MyRights vision, verksamhetsidé och värdegrund.

För mer information om medlemskap kontakta MyRight via info@myright.se