Tillsammans gör vi skillnad!

Fyra personer med vit käpp bär grödor på sina axlar

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

Vi bildades 1981 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen.

Vårt främsta uppdrag är att stärka funktionsrättsorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Vision och uppdrag

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

MyRights uppdrag är att stärka funktionsrättsorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Kansli

Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Stockholm. 

MyRights kansli administrerar större och mindre projekt och även program som rör hela länder eller regioner.

MyRights medlemsorganisationer