fbpx

Osäker framtid utan informationsanslag

 Regeringens slopade stöd till informationsverksamhet i Sverige slår hårt mot MyRight.

Regeringen skär ned det så kallade informationsanslaget så kraftigt att alla informationsanslag till svenska civilsamhällesorganisationer försvinner. Det betyder att allt stöd till MyRights informations- och utbildningsarbete i Sverige försvinner.

 Vi väntade oss nedskärningar, men inte av den här omfattningen, säger Mia Munkhammar, kommunikationsansvarig på MyRight.

Informationsanslaget är pengar som svenska biståndsorganisationer kan söka för informationsarbete i Sverige. MyRight har tidigare fått 1 miljon kronor per år för att sprida information om situationen för personer med funktionsnedsättning i världen och om partnerorganisationernas arbete. I arbetet har det ingått att öka kunskapen om funktionsrätt hos aktiva inom biståndsbranschen och driva opinion för ett ökat genomslag för funktionsrätt inom svenskt bistånd.

Från och med 1 januari 2023 är anslaget för MyRights och andra organisationers informationsarbete 0 kronor. Det slopande informationsanslaget innebär att allt kunskapshöjande, informationsspridande och granskande arbete står utan finansiering på obestämd tid. När MyRight inte längre kan bevaka och ligga på i frågan så är risken överhängande att frågor om inkludering av personer med funktionsnedsättning glöms bort. Och Sidas statistik visar dystra siffor och ett stort behov av att lyfta funktionsrätt. År 2022 hade endast 0,25 procent av Sidas biståndsinsatser funktionsnedsättning som huvudsyfte.

 Vårt informationsanslag har gått till att förmedla röster från personer med funktionsnedsättning runt om i världen som lever i utsatthet och har svårt att göra sin röst hörd. Det är de som drabbas av denna nedskärning, säger Mia Munkhammar.

 

Not: MyRights styrelse och kansli ser över möjligheterna att under en begränsad period finansiera viss informationsverksamhet med egna medel och undersöker även möjligheterna hos andra givare än Sida. Tills vidare pausas många insatser.

 

Vi behöver ditt stöd!

Ditt stöd är extra viktigt just nu. Vi hoppas att du kan dela våra inlägg och hjälpa oss att synliggöra internationella funktionsrättsfrågor så att funkis inte försvinner ut i kulisserna.

Stötta gärna vår verksamhet genom att bli månadsgivare eller ge en gåva.

Senaste nytt