fbpx

Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas bättre i arbetet för fred

Bild: från en workshop i Bosnien-Hercegovina.

En miljard människor, 15 procent av jordens befolkning, har någon form av funktionsnedsättning. Och överallt i världen hör dessa personer till de som löper störst risk att bli fattiga, med sämre tillgång till utbildning och vård och mindre möjligheter att delta i politiken och arbetsmarknaden. I konfliktländer är deras situation ännu mer utsatt.

Så hur kan personer med funktionsnedsättning bättre inkluderas i arbetet för fred? MyRight har fått medel från Folke Bernadotteakademin att genomföra en studie om hur personer med funktionsnedsättning bättre kan inkluderas i fredsprocesser.

Läs mer om studien här.

Senaste nytt