Arkiv

Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas bättre i arbetet för fred

okt 6, 2020

Workshop i Bosnien-Hercegovina.

En miljard människor, 15 procent av jordens befolkning, har någon form av funktionsnedsättning. Och överallt i världen hör dessa personer till de som löper störst risk att bli fattiga, med sämre tillgång till utbildning och vård och mindre möjligheter att delta i politiken och arbetsmarknaden. I konfliktländer är deras situation ännu mer utsatt.

Så hur kan personer med funktionsnedsättning bättre inkluderas i arbetet för fred? MyRight har fått medel från Folke Bernadotteakademin att genomföra en studie om hur personer med funktionsnedsättning bättre kan inkluderas i fredsprocesser.

Läs mer om studien här.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8