Rätten till ett språk är grunden till allt

För att kunna arbeta för de dövblindas rättigheter har det först och främst krävts en definition av dövblindhet. Genom FSDB:s projekt har de tre synskade- och dövorganisationerna enats om en definition, vilken nu ska godkännas av regeringen. Genom uppsökande verksamhet har de också kommit i kontakt med 80 dövblinda personer.

Att lära sig kommunicera med sina barn och att möta andra i samma situation betyder mycket

FSDB:s målsättning är att bidra till delaktighet och människors rätt att föra sin egen talan. Att skapa förutsättningar för dövblinda personer att kommunicera med sin omvärld är en av de viktigaste frågorna i projektet.

Genom workshops får både familjemedlemmar, vårdpersonal och de dövblinda personerna själva lära sig olika sätt att kommunicera på. Utbildningarna är väldigt uppskattade och en mamma som deltagit på flera workshops säger såhär:

Det är första gången jag är med om att någon är intresserad av att stödja dövblinda personer. Jag visste inte ens att det fanns någon mer än mitt barn. Jag har lärt mig så mycket som kommer att hjälpa mig ta hand om min dotter, vilket förhoppningsvis kommer att förbättra hennes situation i framtiden.

Senaste nytt