fbpx

Regeringens beslut att omfördela pengar från biståndsbudgeten

Regeringen har beslutat att omfördela pengar från biståndsbudgeten till flyktingmottagande, läs mer om det här. 

Med anledning av detta har ForumCiv informerat om att de – enligt nuvarande beräkningar – får 61 procent av avtalad budget från Sida. Detta betyder med andra ord att de ska skära sin budget med nästan 40 procent.

Detta får självklart stora konsekvenser för både partnerorganisationer och MyRight – kansli såväl som medlemsorganisationer. Vi inväntar information från ForumCiv om hur neddragningarna i deras budget kommer att påverka MyRight. ForumCiv har meddelat att de i neddragningarna vill värna små organisationer som riskerar att gå omkull. Detta kan betyda att MyRights neddragningar blir större än 40 procent.

ForumCiv har fryst alla utbetalningar till medlemsorganisationer, däribland MyRight. Det betyder i sin tur att vi måste göra det samma. Alla betalningar till både partners och medlemsorganisationer är därmed suspenderade på obestämd tid. 

Det har redan gått fyra månader av budgetåret och ska pengarna räcka resten av året behövs stora omprioriteringar.

Partnerorganisationerna kommer också att få ett informationsmejl från kansliet om situationen och omber dem att se över sin budget och planera för enbart 60 procent av den avtalade budgeten.

Trots det dystra beskedet finns det just nu mycket vi inte vet. På gott och ont. Det är stor osäkerhet, både kring vad nerskärningarna kommer att betyda men också om nerskärningarna i sig. De uppskattade nedskärningarna bygger på prognoser från Migrationsverket, och ändras de kan ändringarna i vår budget också förändras. 40 procents avdrag är därför inte nödvändigtvis den slutgiltiga procenten.

Vi återkommer med mer information när vi vet hur detta kommer påverka MyRight, och håller er uppdaterade om nya besked kommer.

Vi förstår att detta är ett oerhört tråkigt och omvälvande besked, inte minst för våra partners. Tyvärr är detta något som just nu drabbar alla biståndsorganisationer (med undantag av de som jobbar humanitärt).

Vad gör MyRight?
På kansliet räknar vi just nu på olika scenarier, och försöker så gott det går att skademinimera.

MyRight är även med i ForumCiv och Concord som driver påverkansarbete för att få regeringen till att ändra sitt beslut.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till info@myright.se

Senaste nytt