fbpx

Rubi Magar undervisar barn med intellektuell funktionsnedsättning i nystartad resursklass

Rubi Magar brinner för att lära ut, hon har det senaste året arbetat i en resursklass för barn med intellektuell funktionsnedsättning i Belaka, Nepal. I sitt yrke får hon anpassa undervisningen efter barnens individuella behov.

Rubi sitter mittemot en liten flicka på golvet i klassrummet, de er och vinkar till varandra.
Rubi Magar och Urmila Subendi.

Rubi har tidigare arbetat som lärare i en allmän grundskola, där undervisade hon samma saker till hela klassen. Nu när hon arbetar i en resursklass krävs det att utbildningen anpassas efter varje individ. Alla har olika behov, intressen och kapacitet som hon måste ta hänsyn till.

När Rubi såg att det fanns en ledig tjänst som lärare för barn med intellektuell funktionsnedsättning blev hon genast intresserad. Hon såg det som en möjlighet att få lära sig nya saker och få vara med och bidra till de som behöver särskilt stöd.

Rubi fick gå en 15 veckor lång intensivkurs i specialpedagogik för att förbereda sig för det nya jobbet. Kursen hölls av Parent Federation of Persons with Intellectual Disability (PFPID), som också är den organisation som tagit fram projektet med resursklassen.

Bild från undervisning i klassrummet, Rubi står och ser över elevernas arbete.
Rubi Magar undervisar resursklassen tillsammans med Poonam Tamang.
Flera barn gungar och leker på skolgården
På rasterna är gungorna populära bland eleverna.

Det finns flera utmaningar med att undervisa i resursklassen. Rubi berättar att det kan vara särskilt svårt när ett barn har flera funktionsnedsättningar, till exempel både intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Det finns också barn i klassen som är stumma, det gör att Rubi får hitta andra sätt att kommunicera på och försöka förstå vad barnen behöver.

Trots utmaningarna är Rubi glad att hon tog chansen att arbeta med barn med funktionsnedsättning. Hon vet att hennes arbete gör skillnad för inte bara barnens liv utan hela familjer. Tack vare att barnen kan gå skolan och vara mer självständiga får föräldrar tid och utrymme till att arbeta och försörja sin familj. Oron över barnens framtid minskar och det betyder enormt mycket.

-Jag får ut så mycket glädje av mitt arbete, det ger mig väldigt mycket att undervisa de här barnen, säger Rubi.

Senaste nytt