konferensen-2013-400pxDen 3 december är den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar.

15 procent av världens invånare, 1 miljard människor, lever med en eller flera funktionsnedsättningar. Av dessa lever 80 procent i utvecklingsländer. 90 procent av alla barn med funktionsnedsättningar går inte i skolan.

Överallt i världen hör människor med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar. Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till utbildning, vård, hjälpmedel och delaktighet. Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att minska fattigdomen.

MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv.

Stöd vår verksamhet.