fbpx

Primer paso hacia la educación inclusiva

La educación inclusiva es un gran desafío, sobre todo para los países pobres, donde todava existen pocos conocimientos sobre los diferentes tipos de discapacidad. En Bolivia, aún se necesitan una amplia gama de cambios antes de que los niños con discapacidad tengan Acceso pleno a la educación. Pero los pequeños cambios que se van haciendo en la dirección correcta son esperanzadores.

සෙබස්තියන් ගාර්ෂියා වයස අවුරුදු අටක් වන අතර බොලිවියාවේ ලා පාස් හි ජීවත් වේ. Sus padres han luchado mucho para que fuera aceptado en una escuela en la que los maestros entiendan sus necessidades. Sebastián tiene autismo y durante su vida ha experimentado tanto violencia, como discrimination. පවුලේ අය විශේෂ අධ්‍යාපන පාසල් 10කට ගොස් පරීක්‍ෂා කර ඇතත් ඔවුන් කිසිවෙකු එය පිළිගෙන නැත, මන්ද ගුරුවරුන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, ඔටිසම් දරුවෙකුට සලකන්නේ කෙසේදැයි ඔවුන් දන්නා බැවිනි.

Emanuel Yucra, es otro niño que también tiene ocho años de edad, que vive a 200 km de දුර, en la ciudad de Cochabamba. එමානුවෙල් ශ්‍රවණාබාධයකින් පෙළෙන අතර ඔහුගේ පවුලේ අයට ඇත්තේද එවැනිම කතාවකි. Todos los medicos y los maestros les dijeron a los padres de Emanuel que nunca sería capáz de aprender nada, por lo que no se le permitió asistir a la escuela. එමානුවෙල්ගේ ආබාධිතභාවය යථාර්ථයක් බව පවුලේ අයට තනිවම සොයා ගැනීමට සිදු විය.

ආබාධ සහිත දරුවන් කෙරෙහි වෙනස්කම් කිරීම

අධ්‍යාපනය මූලික අයිතිවාසිකමක් වුවද, මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ, ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ ස්ථාපිත කර ඇති අතර, බොලිවියාවේ අත්දැකීම් වලට වඩා වැඩි අවධානයක් නොලැබේ. se les nega el Acceso a la escolarización. Un sistema escolar anticuado, sumado a la falta de conocimiento y personal capacitado, contribuen a la discrimination que sufren niños como Sebastián y Emanuel.

Muchos países, entre ellos Bolivia, han hecho algunas inversiones en escuelas de educación especial para niños con discapidades. අත්දැකීම් මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ, එහි තහනම, විශේෂ අධ්‍යාපන පාසල්වල වෙන් කිරීම නව ආකාරයක බැහැර කිරීමකට ඉඩ ලබා දී ඇති බවයි.

- Educar a los niños con discapidades por separado que la integración social sea más difícil සඳහා දායක වේ. Todos salen ganando cuando se aprende con y de los demás, Margot Viña Peláez පවසයි, මහාචාර්ය y director de una escuela que funciona en Base a una forma de educación inclusiva.

Es por ello que varios expertos abogan ahora por una 'educación inclusiva', en vez de las escuelas de educación especial. La educación inclusiva යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ, සාමාන්‍යයෙන් කථා කරන විට, විවිධ හැකියාවන් ඇති දරුවන් van a la escuela juntos යන්නයි. Sin embargo, en muchos países existe una fuerte oposición a la incluzión de los niños discapacidad en las escuelas ordinarias. En los países en desarrollo, que a menudo tienen una escolarización de baja calidad, la educación inclusiva sigue, por lo general, siendo un concepto que muy pocos entienden.

පුතා necesarios cambios a diferentes niveles

බොලිවියාවේ, aun queda mucho por hacer para que en el país exista una escolarización conjunta, en la que la enseñanza se adapte a las diferentes necessidades de los niños. විවිධ ආබාධිතයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ දැනුමක් නොමැතිකම තවමත් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමේ කටයුතුවලට බාධාවකි. Los politicos, el staff de las escuelas, los trabajadores de cuidados y el public en general විවිධ ආබාධවලින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, මෙන්ම ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට ඇති අවශ්‍යතා සහ අයිතිවාසිකම් තේරුම් ගත යුතුය.

තම පුතාට නිවැරදි රෝග විනිශ්චය ලබා දීම සඳහා සෙබස්තියන්ගේ දෙමාපියන්ට වසර ගණනාවක් සටන් කිරීමට සිදු විය. Durante mucho tiempo, los medicos pensaron que era sordo, hasta que finally se dieron cuenta de que lo que tiene es autismo. Cuando nadie conoce que dispabilidad tiene un niño, les resulta difícil a los profesores conocer cómo adaptar su enseñanza y puede ser imposible encontrar una escuela que sea capáz de satisfier del las neidades ප්‍රමාණවත්.

ninguna escuela de educación especial lo aceptaba ලෙස, අවසානයේ Sebastián tuvo que commensar en un preschool para niños "comunes". La esperanza era que la interacción con los otros niños lo fuera a yudar. Pero el staff lo encerró en unahabitación separada.

සෙබස්තියන් ඔහුගේ දෙමාපියන් වන ෆ්‍රෑන්ක්ලින් සහ ක්‍රිස්ටිනා සමඟ

ඔහුගේ පියා වන ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ගාර්සියා පවසන්නේ පෙර පාසල් වයසේදී සෙබස්තියන් පැය කිහිපයක් අඬමින් සිටි බවයි.

- කාර්ය මණ්ඩලයට දැනුම සහ මානව උණුසුම යන දෙකම නොතිබූ බව ෆ්‍රෑන්ක්ලින් පවසයි.

Escuelas pilotos para mostrar en la practica que es la educación inclusiva

Algunos cambios positivos se han producido en los ultimos años. Se han promulgado nuevas leyes que tienen un focus más claro sobre la educación inclusiva, lo que ha influenciado en cierta medida en la attitude de las personalas que trabajan en el section educationivo hacia los niños con discap y jacveness. Mirta Sejas, නිල අධ්‍යාපනය, nos explica que la nueva නීති ha traído cambios en los planes de estudios, y que se han creado nuevos cursos en metodos de enseñanza inclusiva y en pedagogía ඇතුළත්.

- Ahora debe entenderse que la enseñanza en las escuelas de educación especial, así como en varios centros de día, son formas de advance hacia una educación inclusiva. විශේෂයෙන් පුහුණු කරන ලද කණ්ඩායම් ඔහු නිර්ණායක සංවර්ධනය කිරීම සහ ආබාධ සහිත දරුවන් විශේෂ අධ්‍යාපන පාසලකට ඇතුළත් විය යුතු සහ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයකට අනුකලනය කළ යුත්තේ කුමන දරුවන්දැයි ඇගයීමට නැවත වැඩ කිරීමට ඔහුව නැවත එක් කරනු දකියි, Mirta Sejas , que es la jefa del departamento de educación පවසයි. කොචබම්බා අධ්‍යාපනය ඇතුළුව.

Margot Viña Peláez යනු විවිධ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් අධ්‍යාපනය ලබන විශේෂ අධ්‍යාපන පාසලක මහාචාර්යවරියක් සහ අධ්‍යක්ෂවරියක් වන අතර, සාමාන්‍ය පාසලේ සහායකයින් ලෙස ආබාධ සහිත ළමුන් සහ තරුණයින් 900 දෙනෙකුට සහාය දක්වයි. මාර්ගොට් අපට පවසන්නේ එය නියමු ආකෘතියක් වන බැවින් තම පාසලට රජයේ සහයෝගය ලැබෙන ආකාරය, එය ඇතුළත් අධ්‍යාපනයේ ව්‍යුහගත කළ හැකි සහ ක්‍රියා කළ හැකි ආකාරය පෙන්වයි.

- නමුත් අභියෝග ගණනාවක් තිබේ. Muchos profesores se resisten a los cambios y, al mismo tiempo, hay algunos padres que como son sobreprotectores con sus hijos no llegan a ver su potential, nos dice Margot.

බොහෝ වැදගත් පුත්‍ර ගුරුකම්

Los padres de Emanuel, sin embargo, se encuentra entre aquellos que han luchado por una escuela que le permitida a Emanuel desarrollarse from partir de sus propias circunstancias. Y su batalla ha dado resultados. එමානුවෙල්ට දැන් ගුරුවරයෙක් සිටී, ඔහු පන්ති කාමරයේ ඇති අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකි වන පරිදි ඔහුගේම මූලිකත්වයෙන් විවිධ පුහුණුවීම්වලට සහභාගී විය.

- Todo ha mejorado mucho since que llegó esta maestra, que no es como los otros profesores, ella entiende cómo tiene que acercarse a Emanuel, por lo que él ha aprendido mucho, Rocío Yucra, la hermana de Eman පවසයි.

Los padres de Sebastián también han encontrato algo que funciona para su hijo. Despertares සංවිධානය භාරව සිටින දිවා මධ්‍යස්ථානයකට සෙබස්තියන් සහාය වේ. Él está mucho más feliz ahora y ha comenzado desarrollarse, y ya puede expressar sus sentimientos de forma más වාචික.

- No te puedo decir lo contenta que me siento cada vez que mi hijo se tira encima mío, me abraza y me dice que me ama, sonríe su madre, Patricia Rojas.

DESPETARES tiene en marcha un project en conjunto con Grunden, MyRight සංවිධානයේ සාමාජික, lo que implica que trabajan en conjunto para influenar en la politica y lograr que se establishezca una enseñanza más inclusiva. මේ සමඟ එක්ව, දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් විවිධ දේ ඉගෙන ගන්නා දිවා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇති අතර, එය ඔවුන් අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කිරීමට සහ දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට දායක වන අතර එමඟින් බොහෝ දරුවන්ට escuela en el futuro ආරම්භ කිරීමට හැකි වේ. .

- Certamente ha habido algunos avances en Bolivia durante los ultimos años, Isabel Vallejo, encargada de los proyectos de Despertares පවසයි. නමුත් මෙනුවක්, todo suena bastante mejor de lo que es en la realidad. ආචාර්යවරුන්ගේ පළපුරුද්ද සහ ඉගැන්වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රජය දැන් සමහර පුහුණු පාඨමාලා සඳහා මූල්‍යාධාර ලබා දෙන අතර එමඟින් ඔවුන්ට වැඩි දරුවන් ඇතුළත් වේ, නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කළ හැක්කේ දින තුනක පුහුණුවක් පමණි, එය කැම්බියෝ රියල් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉතා අල්පය.

Isabel nos cuenta que, hace un par de semanas, visitó una escuela que se propone aplicar métodos de enseñanza inclusiva. Lo que vio fue que los niños con discapacidad se sentaban a la derecha, en la parte posterior del salón de clases, y que no participaban para nada de la cción.

ඇතුළත් සමාජයක් වැඩි පිරිසකට දායක වීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට ඉඩ සලසයි

එය විශාල අභියෝගයක්, sobre todo para los países pobres en los que el conocimiento de los distintos tipos de dispabilidad sigue siendo Carenciado, alcanzar una educación inclusiva de calidad පිළිගත හැකි ය. Y donde quizás el derecho a tener algún tipo de educación muchas veces es prioritario a la inclusión total en las escuelas. Pero a fin de reducir los prejuicios y las attitudes negativas hacia las personalas con discapacidad, y para aumentar su participação en la sociedad, es importante continar con el desarrollo de las escuelas como enfer neescuelas como en lugaryida se a man එහිදී වැඩි පිරිසකට දායක වීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාව තිබේ.

මක්නිසාද යත්, නෙල්සන් මැන්ඩෙලා පැවසූ පරිදි: "ලෝකය වෙනස් කිරීමට ඔබට භාවිතා කළ හැකි බලවත්ම ආයුධය අධ්‍යාපනයයි."

නවතම ප්රවෘත්ති