Mother with two children.

Emanuel med sin mamma och syster

Bli vår samarbetspartner

Hållbar utveckling kan bara ske om människor får sina rättigheter tillgodosedda. Genom att stödja MyRight är ert företag med och skapar ett rättvist och mänskligare samhälle för alla. Med ert stöd kan vi jobba vidare för ett samhälle där alla människor har lika värde.

Genom ett samarbete med MyRight visar ni ert sociala ansvar och skapar engagemang hos anställda och kunder.
Välj att samarbeta med oss på ett sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål.

Vårt arbete är beroende av ert stöd. Varmt tack för ert engagemang!

Företagsgåva
Vi är öppna för olika typer av samarbeten med företag som vill bidra till vårt arbete. Kanske vill ni ge en gåva vid jul eller hjälpa till att hålla nere våra administrativa kostnader genom att tillhandahålla oss en produkt eller tjänst som ni tror kan vara till nytta för vår verksamhet. Vid företagsgåva får du:

 • Digitalt diplom
 • MyRights årsrapport
 • Digitalt nyhetsbrev


Vänföretag
Ditt företag stödjer vårt arbete med minst 10 000 kronor och är då vänföretag under ett år.
Som tack för ert stöd får ni:

 • Digital diplom
 • MyRights årsrapport
 • Digitalt nyhetsbrev
 • Kommunikationspaket
 • Företagets logotyp exponeras på vår hemsida


Företagspartner
När du och ditt företag stödjer oss med minst 50 000 kr blir ni en av våra företagspartners och en viktig del i vårt arbete. Som tack för ert stöd erbjuder vi:

 • Digitalt diplom
 • MyRights årsrapport
 • Digitalt nyhetsbrev
 • Kommunikationspaket
 • Företagets logotyp exponeras på vår hemsida
 • Företaget omnämns i verksamhetsberättelsen
 • Skräddarsytt samarbete med möjlighet till gemensamma aktiviteter, till exempel kan MyRight komma och berätta om verksamheten på en personaldag eller liknande