fbpx

Styrelse

MyRights styrelse består av sju representanter från de olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte. 

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Jamie har mörkt hår och glasögon.

Jamie Bolling

Ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute. Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.

jamie.bolling@myright.se

Gert har kort mörkt hår och glasögon.

Gert Iwarsson

Kassaförvaltare

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.

Aron har kortklippt mörkt hår och glasögon.

Aron Sortelius

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Kungsbacka. Medlem i Synskadades Riksförbund och Sveriges dövblinda. Sitter även i FN-förbundets förbundsstyrelse.

Fredrik har kort mörkt hår och prickig skjorta.

Fredrik Canerstam

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Stockholm. Aktiv medlem i DHR, har varit projektaktiv i Sri Lanka och varit engagerad i olika arbetsgrupper inom MyRight. 

Kadria har långt mörkt hår.

Kadria Alizadeh

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Eskilstuna. Distriktsordförande och ledamot i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning.

Pär har kort ljust hår och skägg.

Pär Ljungvall

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Örebro. Aktiv i RSMH och ordförande i Örebro lokalförening, samt sitter med i förbundsstyrelsen.

sam har kort svart hår och glasögon, han har en mörk skjorta på sig

Sam Motazedi

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2022. Styrelseledamot i Synskadades
Riksförbund.

Valberedning

Oscar Sjökvist

Rahel Abebaw Atnafu

Sammankallande 

rahel.abebaw.atnafu@myright.se

 

MyRights styrelse från vänster: Sara Bryntse, Gert Iwarsson, Rahel Abebaw Atnafu, Kevin Kjelldahl, Göran Alfredsson, Jamie Bolling och Per Karlström.

Under årsmötet den 23 maj fastställdes en ny styrelse för MyRight. Som förtroendevald revisorssuppleant valdes Annika Örnstedt. På det konstituerande mötet beslutades att välja Jamie Bolling till Vice ordförande och Gert Iwarsson till kassaförvaltare.

Valda till årsmötet 2020 är:
Göran Alfredsson, Ordförande
Jamie Bolling, Vice ordförande
Gert Iwarsson, Kassaförvaltare
Per Karlström, Styrelseledamot

Val av tre styrelseledamöter, mandatperiod 2 år:
Rahel Abebaw Atnafu, omval
Sara Bryntse
Kevin Kjelldahl

Valberedningen anser att dessa personers erfarenhet av arbete inom funktionshinderrörelsen och internationellt arbete kommer att öka styrelsens samlade kompetens. Med egen erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och med olika ålder, ger de både erfarenhet av styrelsearbete och att vara mottagare av stöd, samt nytänkande och ett ungt perspektiv till styrelsen.

Rahel Abebaw Atnafu, omval, nominerad av DHR
Rahel blev invald i MyRights styrelse 2013. Hon är född och uppvuxen i Etiopien och flyttade till Sverige för 10 år sedan och bor nu i Stockholm med man och dotter. I Etiopien var Rahel engagerad i funktionshinderrörelsen eftersom hon själv har nedsatt rörelseförmåga. Genom kurser och olika påverkansaktiviteter gentemot beslutsfattare arbetade hon för full delaktighet och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I tre år var hon generalsekreterare för paraplyorganisationen Federation of Ethiopian National Association of People with Disabilities. Rahel var också engagerad i ett samarbetsprojekt mellan en etiopisk organisation och den svenska organisationen DHR, som fick stöd via MyRight.

Med sin mångåriga erfarenhet från funktionshinderrörelsen i Etiopien och partnerskapssamarbete utifrån ett mottagarperspektiv vill Rahel bidra till att utveckla MyRights verksamhet. Hon hoppas också kunna öka förståelsen för vad MyRights arbete betyder för personer med funktionsnedsättning i MyRights samarbetsländer.

Rahel jobbar med Independent Living Institutes projekt Disabled refugees welcome.

Sara Bryntse, nyval, nominerad av Unga Hörselskadade
Sara Bryntse är 30 år gammal och bosatt i Umeå. Hon har varit ideellt aktiv inom Unga Hörselskadade under en längre period och bland annat tidigare varit ordförande för Unga Hörselskadade. Numera arbetar hon som projektledare för Nepalprojektet som Unga Hörselskadade bedriver genom MyRight. Vi nominerar henne för att hon är noggrann, koncis, samvetsgrann och pålitlig i sitt arbete och att vi tror hon skulle utgöra ett bra komplement till MyRights styrelse.

Kevin Kjelldahl, nyval, nominerad av Unga Synskadade
Kevin är 17 år och bor i Trollhättan. Kevin gick med i US arbetsgrupp för internationella frågor Fokus Internationellt för cirka ett år sedan. Under året har han visat stort intresse för de internationella frågorna. Han har ett engagemang för vårt utvecklingsprojekt med US motsvarighet BYAN i Nepal. Han har bland annat gått på MyRights lanseringsseminarium för rapporten angående funktionshinder, rättigheter och inkludering, han sitter med i planeringsgruppen inför Nepalresan som vi ska genomföra hösten 2019 och han kommer att delta på MyRights årsmöte. Kevin är en av US yngre medlemmar i det internationella arbetet och kommer vara en viktig länk för att föra vidare kunskaper och erfarenheter till US yngre medlemmar i framtiden.

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen här.