fbpx

Tillsammans är vi starka!

donatilla i profil. hon har rosa tröja på sig man ser på hennes öga att hon har en synskada.

– En kvinna som förlorar sin syn, förlorar i praktiken alla sina rättigheter. Det hänger samman med hur det ser ut i vår kultur, där männen traditionellt har övertaget och anses mer värda än kvinnor. 

Donatilla Kanimba är ordförande och en av grundarna till Rwanda Union of the Blind. Tillsammans med Synskadades Riksförbund stödjer MyRight deras arbete att utbilda, engagera och ge en röst åt personer med synskada i Rwanda. 

Empowers people with disabilties

Sedan 1981 har MyRight arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom.

Så kan du bidra till en mer rättvis och inkluderande värld

Din gåva bidrar till att vi kan arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda. Din gåva ger hopp om en bättre framtid. Tack!

Situationen i världen

15 procent

av världens befolkning lever med funktionsnedsättning

1 av 5

av världens allra fattigaste har en funktionsnedsättning.

1 av 3 barn

med funktionsnedsättning går inte i skolan.

Här arbetar vi

Via våra medlemsorganisationer stödjer MyRight partnerorganisationer i sju länder på fyra kontinenter. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att organisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. 

Världskarta
Bolivia

Läs mer om vårt arbete i Bolivia.

Nicaragua

Läs mer om vårt arbete i Nicaragua.

Rwanda

Läs mer om vårt arbete i Rwanda.

Tanzania

Läs mer om vårt arbete i Tanzania.

Ghana

I Ghana har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB).  

Namibia

I Namibia har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). 

Bosnien-Hercegovina

Läs mer om vårt arbete i Bosnien-Hercegovina.

Nepal

Läs mer om vårt arbete i Nepal.

Sri Lanka

Läs mer om vårt arbete i Sri Lanka.

Sverige

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom i världen.

MyRights medlemsorganisationer

Logotyp AGI Association Global Inclusion
Logotyp Astma och Allergiförbundet
Logotyp Autism Sverige
Logotyp DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Logotyp Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Logotyp Förbundet Sveriges Dövblinda
Logotyp FUB
Logotyp Riksföreningen Grunden Sverige
Logotyp Riksförbundet HjärtLung
Logotyp Hörselskadades Riksförbund
Logotyp Rörelsehindrade barn och ungdomar
Logotyp Reumatikerförbundet
Logotyp RSMH Riks
Logotyp Sveriges Dövas Riksförbund
Logotyp Synskadades Riksförbund
Logotyp STIL Personlig assistans och politisk påverkan
Logotyp Unga Hörselskadade
Logotyp Unga med Synnedsättning
Logotyp Förbundet Unga Rörelsehindrade