fbpx

Uteslutna från besluts- och påverkansprocesser

Trots att personer med funktionsnedsättning påverkas i oproportionerligt hög grad av klimatförändringarna, är de oftast uteslutna från beslutsprocesser på alla nivåer.

Två unga kvinnor i rullstol sitter bredvid varandra, vi ser deras ryggar
MyRights Peace for all workshop i Bosnien Hercegovina 2021.

Strategier, policyer och beslut kring klimat saknar i stort sett alltid ett funktionsrättsperspektiv. Personer med funktionsnedsättning och deras organisationer behövs i arbetet för mer resilienta och hållbara samhällen.

Men organisationer av personer med funktionsnedsättning bjuds i stort sett aldrig in till förhandlingar, samtal och om de bjuds in hindrar ofta bristande tillgänglighet dem från att delta i samtalen och göra sina röster hörda.

Det här behövs:

Att personer med funktionsnedsättning och organisationer av personer med funktionsnedsättningar inkluderas och säkras ett meningsfullt deltagande i samtal och beslutsprocesser och påverkansarbete kring miljö och klimat.

Att analyser om klimat inkluderar personer med funktionsnedsättnings behov och perspektiv samt de konsekvenser som det kan få för olika grupper.

Att det avsätts pengar för tillgänglighet och inkludering i insatser för klimatet.

Att det finns ett funktionsrättsperspektiv i alla policyer, dokument och beslut som rör klimatet.

Läs mer om klimat och miljö här

Senaste nytt