Vad vi gör

Empowers persons with disabilities

MyRights uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Det gör vi genom att främja inkludering och deltagande genom erfarenhetsutbyte mellan våra medlemsorganisationer och dess samarbetsorganisationer i våra verksamhetsländer.

Fyra barn leker i ett litet rum.

Här kan du läsa personliga berättelser från personer som påverkats av vårt arbete.

MyRight stödjer 51 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

En flicka går med vit käpp

Diskriminering och bristande tillgänglighet gör att funktionsnedsättning ofta leder till fattigdom, samtidigt som fattigdom ofta leder till funktionsnedsättning. 

En rullstol ligger bland ruinerna av förstörda byggnader.

Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter.

En leende blind flicka sitter vid sin skolbänk och läser på Braille

1 av 3 barn med funktionsnedsättning i världen går inte ut grundskolan.

Flera personer sitter ned och lyssnar på en föreläsning. En kvinna sitter i rullstol.

MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer och driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få tillgång till sina rättigheter.

En människa som är drabbad av fattigdom förnekas ofta även sina mänskliga rättigheter och har sämre möjligheter att förändra sina liv.

Fyra kvinnor ler och visar upp olika hantverk.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.