Inkludera flera!
För en global funkisrörelse

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights nya projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Syftet med projektet är att stärka och utveckla engagemanget för globala funkisfrågor inom den svenska funktionshinderrörelsen.

Inkludera Flera är ett treårigt projekt som drivs i samarbete med Förbundet Unga Rörelsehindrade och med stöd av Allmänna arvsfonden.

Projektet är tvådelat. Det vänder sig både till MyRights nuvarande medlemsorganisationer och potentiella medlemsorganisationer men också till den breda allmänheten där vi vill sätta de globala funkisfrågorna på kartan. I projektet kommer vi har särskilt fokus på ungdomsorganisationer i funkisrörelsen.

Globala utvecklingsfrågor är något som alla kan jobba med, det som behövs är din erfarenhet av din funktionsnedsättning och en plattform att kommunicera ut dina erfarenheter på. Vi vill med detta projekt skapa förutsättningar med hjälp av kunskap, skapa den plattformen. Inom ramen av projektet kommer det arrangeras workshops och utbildningar för funktionshindersrörelsen. Ambitionen är också att bygga ett hållbart nätverk för erfarenhetsutbyte av globala frågor över organisationernas egna projekt och över funktionshindersgränserna.

Detta projekt ägs av medlemsorganisationerna och formas med hjälp av projektteamet och referensgruppen. Detta innebär att, vart, hur och när workshops, utbildningar och andra event kommer ske styrs av medlemsorganisationernas vilja och behov.

Projektet finns till för att höja kompetensen kring globala utvecklingsfrågor och att skapa hållbara strukturer för att säkerställa ett fortsatt engagemang i organisationerna.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Varför ska din organisation engagera sig för globala funkisfrågor?

För att få ett givande utbyte av kunskap och erfarenheter

För att inspireras av hur andra arbetar med gemensamma frågor i en global kontext

För att internationella frågor även lyfter er organisations nationella frågor till en ny nivå 

Kontakta oss!

Rebeckah har långt ljust hår och mörka ögon.

PROJEKTLEDARE

Rebekah Krebs

UNGDOMSANSVARIG

Oscar Sjökvist

Mia ler, har ljust uppsatt hår och ljus skjorta

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Mia Munkhammar

08 – 505 776 06
mia.munkhammar@myright.se

Hanna har långt ljust hår och mörk skjorta.

KOMMUNIKATÖR

Hanna Dahlander

08 – 505 776 15
hanna.dahlander@myright.se

Glöm inte att följa oss på sociala medier för uppdateringar om projektet och mycket mer!