Inkludera flera!
För en global funkisrörelse

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights nya projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Syftet med projektet är att stärka och utveckla engagemanget för globala funkisfrågor inom den svenska funktionsrättsrörelsen.

Vi vill att fler personer med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning ska engagera sig i globala utvecklingsfrågor. För att öka engagemanget och öka kunskapen om internationellt utvecklingssamarbete jobbar vi uppsökande och håller workshops och utbildningar, arrangerar ungdomsdagar och bygger ungdomsnätverk.

Kom och var med!

Globala utvecklingsfrågor är något som alla kan jobba med. Din erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning är värdefull och behövs i det internationella utvecklingssamarbetet. Kontakta oss!

Om projektet

Inkludera Flera är ett treårigt projekt som drivs i samarbete med Förbundet Unga Rörelsehindrade och med stöd av Allmänna arvsfonden. Målgrupper för projektet är MyRights nuvarande medlemsorganisationer, andra funktionsrättsorganisationer och allmänhet. I projektet kommer vi har särskilt fokus på ungdomsorganisationer i funkisrörelsen.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Workshops med Inkludera flera

MyRights projekt Inkludera Flera erbjuder nu två olika typer av workshops som hjälper er organisation att starta upp och engagera flera i globalt utvecklingssamarbete.  
 
Funkis i världen

Få fler att få upp ögonen för globala funkisfrågor. På ett roligt och interaktivt sätt lär vi oss tillsammans hur det ser ut i världen för personer som lever med funktionsnedsättning. Vilka orättvisor finns och hur skiljer sig det från situationen i Sverige? Vad kan vi göra för att påverka och förändra?

Att engagera flera
Vi kan hjälpa er organisation med tips och tricks för att på ett hållbart sätt kunna bygga upp en struktur kring ert internationella arbete. Vi ger er en modell på hur hela organisationen kan bli delaktig och arbeta tillsammans.

Varför ska din organisation engagera sig för globala funkisfrågor?

För att få ett givande utbyte av kunskap och erfarenheter

För att inspireras av hur andra arbetar med gemensamma frågor i en global kontext

För att internationella frågor även lyfter er organisations nationella frågor till en ny nivå 

Kontakta oss!

Rebeckah har långt ljust hår och mörka ögon.

PROJEKTLEDARE

Rebekah Krebs

UNGDOMSANSVARIG

Oscar Sjökvist

Mia ler, har ljust uppsatt hår och ljus skjorta

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Mia Munkhammar

08 – 505 776 06
mia.munkhammar@myright.se

Hanna har långt ljust hår och mörk skjorta.

KOMMUNIKATÖR

Hanna Dahlander

08 – 505 776 15
hanna.dahlander@myright.se

Glöm inte att följa oss på sociala medier för uppdateringar om projektet och mycket mer!