Inkludera flera!
För en global funkisrörelse

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Syftet med projektet är att stärka och utveckla engagemanget för globala funktionsrättsfrågor.

Vi vill att fler personer med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning ska engagera sig i globala utvecklingsfrågor. För att öka engagemanget och öka kunskapen om internationellt utvecklingssamarbete jobbar vi uppsökande och håller workshops och utbildningar.

Inom ramen för detta projekt stöttar och stärker vi även Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) för att fler unga med funktionsnedsättning lättare ska kunna engagera sig.

Kom och var med!

Globala utvecklingsfrågor är något som alla kan engagera sig i. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Vi behöver bli fler som har kunskap och som engagerar sig. Kontakta oss!

Om projektet

Inkludera Flera är ett treårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Målgrupper för projektet är MyRights nuvarande medlemsorganisationer, andra funktionsrättsorganisationer och allmänheten. I projektet kommer vi har särskilt fokus på ungdomsorganisationer i funkisrörelsen.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Workshops med Inkludera flera

MyRights projekt Inkludera Flera erbjuder tre olika koncept på workshop för att öka engagemanget och kunskapen runt om i funktionsrättsrörelsen men också ute på skolor och andra intresserade organisationer.

Funkis i världen

En workshop där vi på ett interaktivt sätt pratar om hur det ser ut i världen för personer som lever med funktionsnedsättning. Vilka orättvisor finns och hur skiljer sig det från situationen i Sverige? Vad kan vi göra för att påverka och förändra?

Att engagera flera

Vi kan hjälpa er organisation med tips och tricks för att på ett hållbart sätt kunna bygga upp en struktur kring ert internationella arbete. Vi pratar om hur hela organisationen kan bli delaktig och arbeta tillsammans.

Nämnd, men bortglömd – Agenda 2030 och personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning är världens största minoritet men prioriteras ändå sällan. Trots att det i Agenda 2030 fastslås att personer med funktionsnedsättning är en viktig grupp att inkludera för att kunna nå målen. Vi pratar om vad en funktionsnedsättning är och hur ser det ut för personer med funktionsnedsättning i världen.

En tjej med vit käpp och en kille i skoluniform går i en korridor. Text: Vi behöver bli fler! Nätverk för globala funkisfrågor!

Nätverk för globala funkisfrågor!

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Syftet med projektet är att stärka och utveckla engagemanget för globala funktionsrättsfrågor.

Nätverket finns för dig som är intresserad av globala funktionsrättsfrågor. I nätverket diskuterar vi globala funkisfrågor. Via nätverket kan vi också samarbeta kring aktiviteter och gemensamma frågor samt nå ut med information.

Anmäl dig!
Anmäl ditt intresse att delta i nätverket till projektledare Rebekah: rebekah.krebs@myright.se

Varför ska din organisation engagera sig för globala funkisfrågor?

För att få ett givande utbyte av kunskap och erfarenheter

För att inspireras av hur andra arbetar med gemensamma frågor i en global kontext

För att internationella frågor även lyfter er organisations nationella frågor till en ny nivå 

Kontakta oss!

Rebeckah har långt ljust hår och mörka ögon.

PROJEKTLEDARE

Rebekah Krebs

Madeleine ler, har mörkt hår och svart skjorta

KOMMUNIKATÖR 

Madeleine Jangard

08 – 505 776 15
madeleine.jangard@myright.se

Glöm inte att följa oss på sociala medier för uppdateringar om projektet och mycket mer!