fbpx

Inkludera flera!
För en global funkisrörelse

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Syftet med projektet är att stärka och utveckla engagemanget för globala funktionsrättsfrågor.

Vi vill att fler personer med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning ska engagera sig i globala utvecklingsfrågor. För att öka engagemanget och öka kunskapen om internationellt utvecklingssamarbete jobbar vi uppsökande och håller workshops och utbildningar.

Inkludera Flera är ett treårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Målgrupper för projektet är MyRights nuvarande medlemsorganisationer, andra funktionsrättsorganisationer och allmänheten. I projektet kommer vi har särskilt fokus på ungdomsorganisationer i funkisrörelsen.

Inom ramen för detta projekt stöttar och stärker vi även Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) för att fler unga med funktionsnedsättning lättare ska kunna engagera sig.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla
En tjej med vit käpp och en kille i skoluniform går i en korridor. Text: Vi behöver bli fler! Nätverk för globala funkisfrågor!

Nätverk

Nätverket finns för dig som är intresserad och vill lära dig mer om globala funktionsrättsfrågor. I nätverket diskuterar vi globala funkisfrågor.

Vi kommer till er! Workshop i globala funkisfrågor

Workshop

Inkludera Flera kommer gärna ut till er och håller en workshop för att öka engagemanget och kunskapen om globala funkisrörelsen!

Kontakta oss!
Anmäl ditt intresse för workshops: madeleine.jangard@myright.se

Bild på inbjudan med texten: Anmäl dig till utbildning i globala funkisfrågor.

Utbildning

Inkludera Flera anordnar en utbildningsdag för dig som vill ta nästa steg och engagera dig i globala funktionsrättsfrågor.

Under utbildningen får du lära dig mer om internationella frågor och engagemang samt lyssna till inspirationsföreläsare.

Nästa utbildningstillfälle hålls i november 2023, mer information kommer.

Följ oss på Facebook och Instagram!

Omslag på handboken Inkludera Flera.

Handbok i engagemang!

Inkludera Flera! har tagit fram en handbok som ska inspirera och stötta dig som vill engagera dig i internationella frågor med fokus på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Varför ska din organisation engagera sig för globala funkisfrågor?

För att få ett givande utbyte av kunskap och erfarenheter

För att inspireras av hur andra arbetar med gemensamma frågor i en global kontext

För att internationella frågor även lyfter er organisations nationella frågor till en ny nivå