Våra fokusområden

Fokusområden

Utifrån MyRights vision och värdegrund arbetar MyRight utifrån olika fokusområden. Läs mer om de här!

En flicka går med vit käpp

Fattigdomsbekämpning

Diskriminering och bristande tillgänglighet gör att funktionsnedsättning ofta leder till fattigdom, samtidigt som fattigdom ofta leder till funktionsnedsättning. 

En rullstol ligger bland ruinerna av förstörda byggnader.

Kris och konflikt

Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter.

En leende blind flicka sitter vid sin skolbänk och läser på Braille

Inkluderande utbildning

Alla barn har rätt till en inkluderande utbildning av hög kvalité. Trots det går 1 av 3 barn som lever med funktionsnedsättning i världen inte i grundskolan.

Flera personer sitter ned och lyssnar på en föreläsning. En kvinna sitter i rullstol.

Organisationsutveckling

MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer och driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få tillgång till sina rättigheter.

Rättighetsbaserat

En människa som är drabbad av fattigdom förnekas ofta även sina mänskliga rättigheter och har sämre möjligheter att förändra sina liv.

Fyra kvinnor ler och visar upp olika hantverk.

Jämställdhet

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.