Verksamhetsländer

MyRights verksamhetsländer

MyRight stödjer, via våra medlemsorganisationer, partnerorganisationer i sju länder i fyra världsdelar. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen.

I Bolivia arbetar våra partnerorganisationer bland annat med att främja social integration av barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar och att uppnå ett större erkännande av rättigheter för döva och personer med hörselnedsättning.

I Bosnien-Hercegovina drivs projekt som handlar om att på olika sätt stärka organisationer som arbetar för rättigheter för personer med synnedsättning och personer med psykisk ohälsa.
Bland projekten finns även verksamheter som syftar till att främja idrottsutövande. 

En kvinna står på en skolgård och ler.

Verksamheten i Nepal består av projekt som syftar till att öka tillgången till rättigheter som arbete, utbildning och information för döva, personer med synnedsättning och autism samt barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

I Nicaragua drivs projekt som  bland annat syftar till att stärka kapaciteten hos partnerorganisationerna och till att få dövblindhet att erkännas som en funktionsnedsättning.

En flicka går med vit käpp

I Rwanda stödjer MyRight partnerorganisationer som arbetar med att stärka rättigheter med ett särskilt fokus på personer med dövblindhet, synnedsättning och blindhet.

En kvinna sitter i rullstol och syr mattor

Partnerorganisationerna i Sri Lanka arbetar med att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning och att förbättra livskvaliteten för personer med reumatism genom att öka människors kunskap om reumatiska sjukdomar.

Tre pojkar med albinism visar upp fläckar av hudcancer

I Tanzania arbetar partnerorganisationerna med att stärka rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, albinism samt psykosocial ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.